Saleziáni spolupracovníci sa stretli vo Wroclawe

(Wroclaw 4. októbra 2012) – Sekretariát Regionálnej rady strednej a východnej Európy Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) sa v dňoch 28.-30. septembra 2012 stretol na svojom pracovnom rokovaní vo Wroclawe.

Počas rokovania zhodnotili  aktivity zo života saleziánov spolupracovníkov z provincii regiónu strednej a východnej Európy od posledného stretnutia v októbri 2011 v Ružomberku. Naplánovali  podujatia, ktoré čakajú na  členov regionálnej rady ASC  na najbližšie roky. Rozdelili si úlohy pri návštevách jednotlivých provincií, ktoré sa uskutočnia začiatkom roka 2012 a  mali možnosť stretnúť sa a informovať o činnosti provinciálnej rady ASC provincie Wroclaw. 

Najvýznamnejšie plánované aktivity Regionálnej rady strednej a východnej Európy sú: –    10.-12. mája 2013- zasadanie sekretariátu Regionálnej rady ASC v Moskve,-    14.-15. septembra 2013- zasadanie celej Regionálnej rady ASC v Budapešti,-    marec 2014- zasadanie sekretariátu Regionálnej rady ASC v Poľsku,-    september 2014- Kongres regiónu strednej a východnej Európy ASC v Poľsku.

121004.jpg

Regionálnu radu strednej a východnej Európy Združenia saleziánov spolupracovníkov ( ASC) tvoria koordinátori z provincií Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rusko, a provincie Poľska ( Krakow, Wroclaw, Waršawa, Pila), volení zástupcovia výkonného sekretáriatu : H. Jankowská (PL), Peter Jabubík( SK), B. Pierańska ( PL), Darina Čierniková (SK) a novomenovaní delegáti Klawikowski, SDB (PL), M. Ogrodnik, FMA( Moskva)

Informovala Darina Čierniková ASC

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.