Saleziáni spolupracovníci v Mexiku zorganizovali prvé národné stretnutie

(Guadalajara, Mexiko, 30. 11. 2012) – Saleziánsky inštitút v Guadalajara hostil prvé národné stretnutie saleziánov spolupracovníkov v Mexiku, ktoré sa konalo 24. – 26. novembra. Zúčastnilo sa ho približne 350 ľudí – zastúpení boli miestni delegáti, saleziáni i saleziánky, spolu s provinciálnymi delegátmi a dvoma provinciálmi saleziánov.

20121130_ans_mexiko2_540x360.jpg

Hlavným cieľom stretnutia bolo podporiť snahu medzi saleziánmi spolupracovníkmi z dvoch mexických provincií a zdieľať sa o formačných príležitostiach. Jedným z prijatých záväzkov bolo aj spoločné stretávanie sa každé tri roky. 

20121130_ans_mexiko1_540x360.jpg

Pre saleziánov spolupracovníkov, ktorí sa zúčastnili stretnutia, to bola vynikajúca príležitosť vzájomne sa spoznať ako bratia a sestry s rovnakým poslaním – byť vychovávateľmi a spoločníkmi na ceste mladých ľudí, rovnako ako posilniť sa prostredníctvom spoločnej modlitby za ich apoštolské zapálenie a podporu nových povolaní v saleziánskej rodine.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.