Saleziáni spolupracovníci z celého Slovenska strávili víkend formáciou

(Čičmany, 29. marca 2017) –  V dňoch 25. – 26. marca sa v Čičmanoch uskutočnil formačný víkend saleziánov spolupracovníkov na tému Manželstvo a rodina. O program jarného stretnutia sa postarala provinciálna rada ASC a hostia.

Tím provinciálnej radkyne pre formáciu rodín Ivety Slavkovskej zo strediska Prešov-Sever prezentoval účastníkom projekt „Škola animácie rodinných spoločenstiev v saleziánskom duchu“. Program je zameraný na prípravu animátorov rodinných spoločenstiev. Je ponukou pre saleziánske strediská i farské spoločenstvá.

Svoj príspevok predstavil aj Stanislav Veselský, člen svetovej rady ASC za región Európa stred a východ, do ktorého patrí aj slovenská provincia saleziánov spolupracovníkov. Okrem iného zdôraznil význam pojmu „Zmysel pre príslušnosť v rodine saleziánov spolupracovníkov“ a upozornil na uznesenie svetovej rady ASC, ktoré vzýva všetkých spolupracovníkov, aby sa snažili vytvoriť priestor na sprevádzanie saleziánov spolupracovníkov v ťažkostiach.

Najväčší priestor dostal salezián don Pavol Grach. V troch vstupoch oboznámil saleziánov spolupracovníkov so súčasným pohľadom Cirkvi na manželskú a rodinnú problematiku. Podkladom k témam boli príspevky, ktoré odzneli na dňoch Saleziánskej spirituality v Ríme začiatkom tohto roka. „Cirkev sa potrebuje stať rodinou a rodina sa potrebuje stať cirkvou,“ odznelo v jednom z jeho vstupov.

Formačný víkend ukončila slávnostná sv. omša, ktorú celebroval vikár provinciála a provinciálny delegát ASC don Ján Martiška.

Viac na www.ascslovakia.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.