Saleziáni v akademickom prostredí

(Veľký Biel, 25. februára 2015) – Saleziáni pôsobiaci na Katolíckej univerzite v Ružomberku, don Pavol Dzivý a don Jozef Luscoň, pripravili po uzavretí semestrálnych skúšok, víkendové stretnutia pre dve skupiny vysokoškolákov. Išlo predovšetkým o prehĺbenie spoločenstva a ich duchovnú obnovu.

Prvá skupina študentov si okrem oddychu stihla rozšíriť aj pohľad na tvorbu filmových dokumentov. Prednášali im známe tváre z oblasti médií – dokumentaristka Ivica Kušíková a scenárista Roman Maturkanič.

Počas nasledujúceho víkendu Veľký Biel navštívila pätnástka mladých, ktorí sa popri štúdiu pravidelne stretajú so saleziánmi v Ružomberku. Pre účastníkov bol pripravený bohatý program. Navštívili hlavné mesto a jeho najväčšie pamiatky a tiež využili čas aj na duchovné rozhovory. V Eucharistickej poklone vyprosovali požehnanie pre národ, svoje osobné životy i nový semester, ktorý sa práve v tomto čase začína.

Saleziáni na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú zapojení do vzdelávacieho i výchovného procesu. Okrem výučby odborných predmetov organizujú aj študentské dni spirituality pre žurnalistov, slúžia sväté omše v Univerzitnom pastoračnom centre, pravidelne sa stretávajú s mladými, pričom sú im k dispozícii na duchovné sprevádzanie i vysluhovanie sviatosti zmierenia. Tiež sa zúčastňujú na tvorbe ďalších programov a aktivít organizovaných univerzitou. Ako poznamenávajú spolubratia: "Je to prostredie, z ktorého sa mladí už o pár rokov naplno zapoja do života svojich miest a dedín. Je vynikajúce, že tam prinesú saleziánsku charizmu a záujem o výchovu mladých." V Ružomberku a okolí pôsobia aj saleziáni spolupracovníci a Domka – Združenie saleziánskej mládeže. Zo vzájomnej spolupráce so SDB sa zrodili duchovné obnovy pre animátorov z Ružomberka, Černovej i Liskovej.

Informoval Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.