Saleziáni v Bielorusku oslavujú 100 rokov prítomnosti v krajine

(Košice, 27. októbra 2021) – Vďaka prvému saleziánskemu kňazovi Ludwikovi Gostyllovi, ktorý prišiel do Bieloruska v roku 1921, aby v tejto krajine zasieval semená saleziánskej charizmy, má súčasná generácia duchovných synov a dcér sv. Jána Bosca jedinečnú príležitosť sláviť v roku 2021 sto rokov saleziánskej prítomnosti v krajine. V sobotu 16. októbra sa v Minsku oslavovalo toto dôležité výročie bohatým programom.

Program osláv začal historickým sympóziom, na ktorom sa zúčastnili mnohí predstavitelia katolíckej cirkvi v Bielorusku, saleziáni, kňazi a predstavitelia iných rehoľných spoločenstiev, členovia saleziánskej rodiny, animátori, mladí ľudia a reprezentanti každej saleziánskej farnosti v Bielorusku.

Na začiatku stretnutia pozdravil predstavený provinciálnej delegácie Bielorusko don Viktor Haidukevich prítomných slovami: „Táto storočnica prebúdza mnoho pocitov a emócií; od radosti začiatku saleziánskeho diela, utrpenia na krížovej ceste, počas strašných vojen a totalitných systémov, cez znovuzrodenie katolíckej viery až po dnešok, kedy my, moderná generácia saleziánov, s vďačnosťou a určitou nádejou pokračujeme v písaní histórie, na silných a pevných základoch!“

Následne bolo premietnuté gratulačné video, nahrané v Ríme hlavným predstaveným, donom Ángelom Fernándezom Artimem, ktoré všetkých prítomných naplnilo radosťou. Vo svojom posolstve 10. nástupca dona Bosca hovoril o storočnici ako o príležitosti na rozvíjanie vďačnosti: „Hovoríme Bohu ‚vďaka‘, čo sa konkretizuje v slove ‚vďaky‘ toľkým ľuďom, ktorí vydali zo seba to najlepšie, aby zasiali charizmu do krajiny, ktorá ju s takou láskou prijala;“ a tiež ako o príležitosti budovať súčasnosť a snívať o budúcnosti plnej nádeje, kráčajúc spolu s miestnou Cirkvou v štýle dona Bosca.

Potom sa čítali blahoželania zaslané, okrem iných, provinciálom donom Tadeuszom Jarestkým a biskupom diecézy Hrodno Mons. Alexandrom Kaškevičom. Aj biskupi ostatných diecéz zablahoželali a vyjadrili veľký význam tejto storočnice nielen pre Saleziánsku spoločnosť, ale aj pre celú katolícku cirkev v Bielorusku.

Po niekoľkých vystúpeniach o podmienkach života a apoštolátu saleziánov v Bielorusku za posledných 100 rokov bolo premietnuté aj video, ktoré saleziáni natočili v spolupráci s bieloruskou televíziou a ktoré zachytáva dejiny synov dona Bosca v tejto krajine počas uplynulých 100 rokov.

Po poďakovaní organizátorom sympózia don Haidukevich na záver zdôraznil zodpovednosť, ktorú táto storočná prítomnosť so sebou nesie pre dnešných saleziánov: „Podľa príkladu dona Bosca musí byť salezián nositeľom nádeje, zdrojom optimizmu a radosti aj v rôznych ťažkostiach a problémoch;“ a pripomenul dva zdroje, z ktorých treba čerpať: „Spoľahlivou oporou pri realizácii nášho poslania je úprimná oddanosť Eucharistii a Márii“.

Druhá časť osláv sa konala v katedrále Panny Márie, kde bol prítomný apoštolský nuncius v krajine Mons. Ante Jozic, ktorý predsedal eucharistii.

Ten vo svojej homílii opäť pripomenul históriu saleziánskej prítomnosti v Bielorusku a vyrozprával jej ťažké i radostné časy. A saleziánom, ktorí dnes pôsobia v krajine, povedal: „Drahí bratia saleziáni, pozývam vás každý deň znovu objavovať charizmu, žiť v spoločenstve a identifikovať skutočné potreby dnešnej mládeže a farských spoločenstiev zverených vašej starostlivosť! Pozývam vás, aby ste konali jednotne pre Cirkev a oživili svet v Kristovi, aby sa stal lepším, spravodlivejším a bratskejším!“

Ďalší významný moment nastal počas prinášania obetných darov, keď bola k oltáru prinesená pamätná mramorová tabuľa s menami všetkých saleziánov, ktorí v rokoch 1921 až 2021 pôsobili na území Bieloruska, a ktorá bude pripevnená k múru kostola sv. Jána Bosca v Minsku a časová schránka s posolstvom, ktoré saleziánska rodina dáva potomkom a ktorá bude otvorená o ďalších 100 rokov.

Na konci sv. omše bol ešte čas na ďakovné posolstvá saleziánom od niektorých dcér Panny Márie Pomocnice kresťanov, saleziánov spolupracovníkov, členov Združenia Panny Márie Pomocnice (ADMA) a niektorých mladých ľudí. Pomocný biskup Minsku, salezián Aliaksandr Yasheusky, tiež dodal, že oslava stého výročia by nemala byť len prejavom hrdosti, ale príležitosťou na poďakovanie za minulosť a impulzom do budúcnosti: „Pomôže nám to nájsť cestu do budúcnosti, až kým naša charizma nebude skutočným prejavom Božej lásky ku všetkým, ktorí prichádzajú do styku s našimi farnosťami, oratóriami, a mládežníckymi centrami.“

Na záver Mons. Jozic odovzdal donovi Haidukevichovi medailu pápeža Františka a požehnal všetkých saleziánov a zaželal im plodnú službu do ďalších 100 rokov.

Nasledujúci deň sa oslavy storočnice konali vo všetkých saleziánskych farnostiach v krajine.

OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.