Saleziáni v Bratislave si pripomenú 64. výročie Akcie Kláštory

(Bratislava, 10. apríla 2014) – V pondelok 14. apríla o 18.00 si pri večernej svätej omši v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave pripomenieme 64. výročie Akcie Kláštory (násilné vyvezenie rehoľníkov z kláštorov v Československu v noci z 13. na 14. apríla 1950). Homíliu prednesie salezián don Vojtech Zeman a záverečné svedectvo don Štefan Šilhár SDB.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.