Saleziáni v Chorvátsku oslavovali 100 rokov svojej prítomnosti

(Záhreb, 17. októbra 2013) – V nedeľu 13. októbra vyvrcholila v Záhrebe oslava 100. výročia príchodu saleziánov do Chorvátska slávnostnou sv. omšou v chráme Svätej Matky Slobody (Sveta Mati Slobode). Medzi prítomnými boli hlavný predstavený saleziánov don P. Chávez, štyria chorvátski biskupi, miestni saleziáni, ale i hostia z Rakúska, Talianska, Maďarska, Polska, Ukrajiny a Slovenska. Don Chávez v homílii povedal: „Oslava stých rokov je príležitosťou, aby sme znovu obnovili našu snahu a pokračovali v službe tejto krajine a Cirkvi, verní charizme a poslaniu nášho svätého zakladateľa, ktorý počul volanie, aby obetoval celý svoj život pre mladých a tak ich priviedol k plnosti života, k šťastiu a ku Kristovej láske."Slovenskú provinciu na oslave zastupoval provinciálny vikár don Jozef Ižold a don Marián Zachar.

Informoval: M. Zachar SDB  

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.