Saleziáni v Maďarsku oslavujú 100 rokov ich prítomnosti v krajine

(Budapešť, Maďarsko, 30. januára 2013) – U našich južných susedov pôsobia Saleziáni dona Bosca už sto rokov. Pri príležitosti osláv tohto výročia sa zišla nielen maďarská saleziánska rodina, ale aj zástupcovia saleziánov zo susedných provincií. Zo Slovenska išli do Budapešte traja saleziáni: Jozef Lančarič, Jozef Krušac a Jozef Ižold. Stretli sa aj so sestrou Elvírou Hervayovou FMA, ktorá už druhý rok pôsobí v meste Eger.

2013_01_30_madarsko3.jpg

2013_01_30_madarsko2.jpg

Oslavy začali svätou omšou o 10.30 v Bazilike sv. Štefana. Predsedal jej prímas Maďarska, kardinál Péter Erdö. Prítomný bol aj vikár hlavného predstaveného saleziánov, don Adriano Bregolin a stovky mladých z Maďarska. Po krátkom občerstvení sa na hrade Buda pokračovalo kultúrnym programom a prehliadkou výstavy o histórii maďarských saleziánov. Príhovory sa niesli najmä v duchu vďačnosti a nádeje.

2013_01_30_madarsko1.jpg

2013_01_30_madarsko4.jpg

Informoval: Jozef Ižold SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.