Saleziáni v Rakúsku otvárajú perspektívy pre mladých utečencov

(Viedeň, Rakúsko, 12. júla 2018) – V piatok 29. júna posvätil rakúsky provinciál don Petrus Obermüller novú budovu saleziánskeho združenia "Don Bosco Flüchtlingswerk", ktoré sa venuje mladým utečencom. V komplexe môžu ubytovať až 30 maloletých bez doprovodu dospelých.

Don Obermüller podčiarkol výbornú prácu združenia a povedal: „Nový domov je priestor, kde sa môžu mladí utečenci rozvíjať.“ Provinciálka rakúskych a nemeckých saleziánok sestra Maria Maul potom uviedla, že don Bosco by dnes tiež venoval všetko svoje úsilie na pomoc týmto deťom, ktoré potrebujú opateru a zveril by im svoju dôveru.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.