Saleziáni v Rio de Janeiro vydali oficiálne vyhlásenie k policajnej akcii Exceptis vo favele Jacarezinho

(Belo Horizonte, 18. mája 2021) – Vo štvrtok 6. mája predpoludním vykonala brazílska civilná polícia vo vnútri favely Jacarezinho na severe Ria de Janeiro rozsiahlu operáciu s názvom „Exceptis“; s účasťou 200 policajtov, s obrnenými vozidlami a dvoma vrtuľníkmi. Po policajnej akcii, ktorú kritizovala aj OSN – pretože „potvrdila tendenciu k nadmernému použitiu sily zo strany polície“, zostalo 28 mŕtvych. Saleziáni v provincii Belo Horizonte vydali svoje stanovisko k tejto udalosti v oficiálnom tlačovom vyhlásení.

„Saleziáni dona Bosca sú prítomní v štvrti Jacarezinho v severnej zóne Ria de Janeiro od 50-tych rokov minulého storočia. Do tejto komunity sme prišli pohnutí apoštolským zanietením saleziána dona Nelsona Carlosa Del Mônaco (1911-1999), ktorý po návšteve Jacarezinha v roku 1955, ju už nikdy neopustil.

Ako skutočný dedič sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej rodiny, sa don Nelson odvážne pustil do saleziánskeho výchovno-evanjelizačného projektu a snažil sa uspokojiť potreby komunity a podporovať ju. V tomto zmysle s podporou rôznych ľudí na tomto mieste otvoril oratórium, školu a farnosť. A my až po dnes pokračujeme v tomto jeho krásnom diele, pričom máme vždy pred očami plnenie saleziánskeho poslania: Byť znameniami a nositeľmi Božej lásky k mladým, najmä k najchudobnejším, prostredníctvom evanjelizácie, výchovy a sociálnej pomoci, a prispievať tak k budovaniu spravodlivej a bratskej spoločnosti.

Vo štvrtok 6. mája 2021, nás prekvapila operácia Exceptis uskutočnená v komunite Jacarezinho, ktorá, podľa medializovaných informácií, zanechala za sebou 28 mŕtvych.

Vo svetle týchto udalostí, Saleziáni dona Bosca z Provincie sv. Jána Bosca (Brazília-Belo Horizonte), solidárni so spoločenstvom Jacarezinho, ktorého sme aj my súčasťou, posilňujeme svoje putá priateľstva a solidarity, a prisvojujeme si slová arcibiskupa Ria de Janeira, kardinála Oraniho João Tempesta: ‚Modlíme sa za zosnulých, ale takisto budeme na tomto mieste pokračovať v našej nábožensko-sociálno-výchovnej prítomnosti a budeme sa snažiť priviesť ľudí k stretnutiu s Bohom a k budovaniu spravodlivejšieho a ľudskejšieho sveta. Hlboko ľutujeme tento okamih v histórii tohto mesta, ktorý je označovaný ako „najsmrteľnejšia akcia v dejinách Ria de Janeira‘, a spájame sa so všetkými trpiacimi: s rodinami, priateľmi a známymi a s celou komunitou Jacarezinha, ktorá si prechádza touto udalosťou."

Nech nás Ježiš, Knieža pokoja, neustále vedie pri hľadaní mieru a spravodlivosti a nech Panna Mária Pomocnica kresťanov, ktorej socha je na vrchu kostola postaveného v časti Jacarezinho, materinsky hľadí na všetky svoje deti, ktoré plačú a prosia o jej príhovor.

Saleziáni dona Bosca, provincia sv. Jána Bosca, Belo Horizonte

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.