Saleziáni v strediskách reagujú na ukrajinskú krízu

(Bratislava, 2. marca 2022) – Zbierka potravín, adorácie, pôst, dobrovoľnícka služba, to sú niektoré z foriem pomoci, ktoré ponúka saleziánska rodina naprieč Slovenskom.  

V súvislosti so situáciou na Ukrajine zorganizovala bardejovská saleziánska rodina Saleziánske kilo pre Ukrajinu. Zbierka prebehla v priebehu pondelka 28. februára a spoločne sa podarilo vyzbierať 17 paliet potravín a hygienických potrieb. „Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do Saleziánskeho kila pre Ukrajinu. Veľká vďaka dobrovoľníkom a všetkým vám, ktorí ste prispeli. Vaša štedrosť je úžasná, nech vám to dobrý Pán Boh odplatí,“ poďakoval sa na sociálnej sieti direktor strediska don Viliam Riško.

Keďže bolo z viacerých oficiálnych miest odporúčané nejsť k hraniciam, saleziáni všetko uskladnili v suchom sklade a čakajú na vhodnú príležitosť to odviezť. Časť potravín, ktorá nebola vhodná na prevoz a uskladnenie zaviezli do kuchyne na Hotelovke, kde momentálne varia pre skupinu asi 60 ľudí z Ukrajiny, ktorých tam prichýlili.

Vo štvrtok 3. marca pozývajú saleziáni na animovanú adoráciu, ktorú si pripravili animátori. Pri tejto príležitosti budú Banskobystričania v modlitbách myslieť na pokoj vo svete a na Ukrajine. Adorácia sa začne o 19:00 po sv. omši v kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej.

V Dubnici nad Váhom zorganizovali saleziáni z 1. na 2. marca celonočnú adoráciu za pokoj na Ukrajine.

Saleziáni na trnavskej Kopánke pozývajú na Popolcovú stredu na 24 hodinovú adoráciu.

Na košickej Kalvárke prebieha v kostole od 6:30 počas Popolcovej stredy spoločná 24-hodinová adorácia za Ukrajinu. Po večernej sv. omši o 17:30 bude nasledovať moderovaná adorácia s hudbou a spevom do 20:00.

O pokoj budú prosiť aj u saleziánov v Michalovciach. Aj tu prebieha celodenná adorácia a mladí sú osobitne pozvaní pripojiť sa večer od 20:00 –  21:00 hod.

Mladí z Novej Dubnice sa už ako dobrovoľníci zapojili do pomoci ukrajinským utečencom v Pútnickom pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Saleziáni v Prešove sa pripoja k modlitbe za mier nočnou adoráciou z piatka na sobotu (4.3., 18:00 – 5.3., 8:00). Začína a končí sa svätou omšou.

Solidaritu, ľudskosť a blízkosť s trpiacim ukrajinským národom prejavila večer 26. februára aj saleziánska rodina v Žiline. Po svätej omši sa niektorí zúčastnili symbolického sviečkového pochodu, ktorý smeroval na námestie Andreja Hlinku.

Sestry saleziánky z komunít v Humennom a Michalovciach preskúmali aktuálne potreby dobrovoľníctva pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny a získané kontakty posúvajú mladým do stredísk, pričom samé ostávajú v službe. Dobrovoľníkov potrebujú v HOTSPOT-e v obci Ubľa a na hraničnom prechode Ubľa, v krátkodobých a dlhodobých ubytovacích zariadeniach v okrese Snina a Humenné, v utečeneckom tábore v Humennom aj na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Sestry upozorňujú, že dobrovoľníci, ktorí chcú pracovať na hranici potrebujú platný cestovný pas, aby mohli poslúžiť na oboch stranách hraníc. Obe komunity saleziánok, v Michalovciach aj Humennom, sú otvorené pre ubytovanie dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať s utečencami u Ukrajiny.

Saleziáni ponúkajú mladým vo všetkých strediskách niekoľko podnetov, prostredníctvom ktorých sa môžu zapojiť do pomoci. Patrí medzi ne pripravovaná modlitbovo – pôstna kampaň, pozvánka začať sa učiť ukrajinský jazyk, ponuka pripojiť sa k realizácii programu pre utečencov v tábore v Humennom spolu so skautmi a iné. Rovnako ako saleziánky sprostredkúvajú mladým prihlasovacie formuláre na dobrovoľnícku prácu aj mimo saleziánskej rodiny. Taktiež zasielajú animátorom prvé rady a podnety od odborníkov – psychológov, ako hovoriť s mladými o tejto situácii.

„Som nadšený z toho, koľko mladých už prejavilo záujem a kontaktuje nás s túžbou pomáhať. Pozývame aj ostatných, aby neváhali a zapojili sa do výziev a ponúknutých možností,“ povzbudil mladých delegát pre pastoráciu mládeže don Ján Holubčík.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.