Saleziáni v Stredoafrickej republike zostávajú s mladými aj počas občianskej vojny

(Bangui, Stredoafrická republika, 27. februára 2015) – „Saleziáni pokračujú vo svojej službe, vedomí si toho, že sú v riskantnej situácii, aj toho, že ľudia nás potrebujú na svojej strane, aby sme im dávali nádej, ak musia prejsť týmito nekončiacimi skúškami,“ povedal don Josep Maria Sabé, ekonóm viceprovincie Rovníkovej Afriky v Bangui.

Kampaň s názvom „Miesta mieru“ organizuje provincia Márie Pomocnice v Španielsku prostredníctvom neziskových organizácií Solidaridad Don Bosco, Vols a Jóvenes y Desarrollo. Kampaň pôsobí vo východnom regióne a pokúša sa dosiahnuť zmierenie v Stredoafrickej republike.

2015 02 27 ANS SARSituácia v krajine zostáva vo vážnej nestabilite. Dve rebelské skupiny, ktoré priviedli štát k civilnej vojne, majú plnú slobodu. V hlavnom meste je relatívny pokoj, no v domoch sú zbrane a z času na čas situácia prejde zo stavu nestability do ozbrojeného násilia. Neplatia tu zákony. Polícia a bezpečnostné sily neexistujú. Saleziáni sa vo svojej úplnej neistote rozhodli udržať svoje výchovné aktivity, aby ochránili deti pred padnutím do rúk ozbrojených skupín a pred tým, aby sa stali obeťami násilia, s nádejou, že keď bude obnovený bežný stav, budú môcť všetky byť vzdelávané a budú mať budúcnosť bohatú na príležitosti.

Saleziáni v Bangui riskujú svoje životy. Komunita čelila vyhrážkam, krádežiam, násiliu a strachu, ale don Sabé tvrdí: „Všetci chceme byť skutočne na strane mladých ľudí, pretože ich máme radi viac, ako kedykoľvek predtým. Boh nám dáva silu byť vernými priateľmi mladých v týchto časoch strachu a nestálosti.“

Utečenci, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov buď kvôli neistote alebo preto, lebo ich domy boli zničené, sú stále ubytovaní v saleziánskych domoch v Bangui. Okolo 1300 vysťahovaných ľudí zostáva v saleziánskom dome v Damal a ďalších 300 v Galabadja. S pomocou rôznych organizácií ponúkajú saleziáni asistenciu mnohým ďalším, ktorí trpia zdravotnými problémami a neistotou a zabezpečujú stravovanie a ochranu pre deti v táboroch.

Saleziánsky inštitút má 620 študentov, učňovské centrum ďalších 300 a škola 750. Zo študentov školy je 250 detí, ktorým poskytujú jedlo, učebné pomôcky a zdravotnú starostlivosť, keď ju potrebujú. Každý víkend usporadúvajú kultúrne udalosti, aby preventívne zabránili mladým túlať sa po uliciach. Zúčastňuje sa ich pravidelne okolo 300 mladých ľudí.

Strediská su domovom pre mladých zo všetkých skupín bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Vytvárajú prostredie zmierenia, priateľstva, prijatia a rešpektu. Často ponúkajú pozitívnu terapiu a pomoc na obnovenie rovnováhy mnohým deťom, ktoré stratili svojich rodičov alebo boli svedkami extrémneho násilia. Hry, športy, oslavy a hudba sú skvelými nástrojmi presadzovania radosti a nádeje uprostred tejto tragickej situácie.

Na Slovensku sa na podporu detí zo Stredoafrickej republiky koná počas pôstneho obdobia aktivita Tehlička.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.