Saleziáni z Aleppa: „Náš hlas zaznel do celého sveta“

(Aleppo, Sýria, 5. augusta 2016) – Don Pier Jabloyan, vikár saleziánskeho domu v Aleppe, opísal, ako v ich oratóriu v Aleppe prežívali svedectvo, ktoré na Svetových dňoch mládeže v Krakove vydala ich animátorka Rand Metri. "Keď Rand hovorila s pápežom, všetci sme cítili, že náš hlas počúvajú v celom svete."

Rand Metri je animátorka z oratória v Aleppe. Je jednou z 21 mladých z Blízkeho východu, ktorí sa zúčastnili Svetových dní mládeže spolu s donom Simonom Zakerianom, provinciálom saleziánov v Damasku.

Radosť z toho, že mladá dáma z oratória, ktorá hovorí o oratóriu, o donovi Boscovi a o skúsenosti života ľudí v Aleppe bola dojemná a krásna.

Ľudia v Sýrii hovoria: Sme hrdí don Boscovi synovia. Našu bolesť vďaka tebe počuje celý svet.

Rand sa tiež podarilo získať podpis pápeža Františka na fotografiu detí a mladých z oratória. Podpis je darčekom Svätého Otca saleziánskemu oratóriu v Aleppe.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.