Saleziáni z Baku píšu o radostiach i námahách

(Baku, 30. decembra 2013) – Spolu s vianočným želaním poslala saleziánska komunita z Baku v Azerbajdžane aj list dobrodincom a priateľom tejto misie. Prinášame ho v plnom znení.—–

Milí bratia a sestry, príbuzní a priatelia, drahí dobrodinci saleziánskeho diela v Azerbajdžane!

Týmito listom Vám chcem v prvom rade úprimne zavinšovať k Vianociam a k blížiacemu sa Novému roku. Nech Božia Láska, ktorej príchod na tento svet si opäť pripomíname, naplní Vaše príbytky i srdcia, nech Vám pomáha prekonávať všetky životné ťažkosti a udržiava vo Vás optimizmus a dobročinnú lásku. Zároveň Vám chcem touto cestou poslať aspoň niekoľko informácií o tom, čím sme žili na našej misii v roku 2013.

Náš apoštolát v Baku sa popri kaplnke na Genčliku a centre Meryam v Achmedli stále viac rozvíja i v novopostavenom pastoračnom centre pri chráme Nepoškvrnenej Panny Márie. Personálne sme sa posilnili, keď sa v lete, po ukončení dvojročného štúdia v Turíne, vrátil medzi nás rehoľný brat Peter Červeň. Znamená to, že momentálne sme tu šiesti kňazi a traja rehoľní bratia – koadjútori. Zostavu dopĺňa dobrovoľník Martin Vanek, ktorý po ukončení vysokoškolských štúdií pricestoval, aby Pánu Bohu a ľuďom tejto krajiny obetoval rok svojho života. Nahradil dve dobrovoľníčky Anežku s Monikou, ktoré sa v septembri vrátili na Slovensko. Posledné tri mesiace sme boli bez don Štefana Kormančíka, ktorý si na Slovensku dáva do poriadku svoje zdravie.

Spolu s nami v Azerbajdžane pracujú ešte štyri sestry, Misionárky lásky Matky Terezy z Kalkaty. Napriek viacročnej snahe sa nám zatiaľ nepodarilo získať žiadnu inú rehoľu ani diecéznych kňazov pre prácu v tejto misii. Takisto sa nám nateraz nedarí rozšíriť svoju prítomnosť poza hranice hlavného mesta.

Aj v priebehu tohto roku sme sa potešili desiatkam návštev zo Slovenska i zo sveta. Spomeniem aspoň kardinála Gianfranca Ravasiho z Vatikánu, generálneho radcu pre misie don Václava Klementa, arcibiskupa z Teheránu Ignazia Bedini, profesora dogmatiky v San Peterburgu Jakuba Blaščišina a „last but not least“ otca provinciála Karola Maníka SDB z Bratislavy.

Naša pastoračná činnosť je i naďalej zameraná na dve hlavné skupiny. Prvú tvoria katolíci zo zahraničia, ktorí prechodne žijú a pracujú v Azerbajdžane, druhou sú miestni obyvatelia. Cudzinci tvoria podstatnú väčšinu našich farníkov a ich počet stále rastie. Pri ich pastorácii využívame najmä anglický jazyk. V tomto roku sme pripravili na krst dve deti z rodín zahraničných katolíkov, päť detí sa pripravilo na prvé sväté prijímanie a zosobášili sme jeden pár.

Pastoračná činnosť medzi domácimi katolíkmi prebieha v ruštine i azerbajdžančine. Pred rokom sme ukončili preklad misála do azerbajdžanského jazyka a odovzdali sme ho vo Vatikáne na schválenie. Na preklade pracovala skupina prekladateľov pod vedením don Martina Bonkalu, nášho najlepšieho odborníka na miestny jazyk. Táto skupina prekladateľov každý rok pripraví a vydá aspoň jednu náboženskú publikáciu. Hoci sme z Kongregácie pre Boží kult zatiaľ nedostali žiadne oficiálne stanovisko, žijeme v nádeji, že dostaneme povolenie slúžiť sväté omše v miestnom jazyku aspoň “ad experimendum“.

V tomto roku boli po viacročnej príprave pokrstení siedmi dospelí katechumeni. Okrem nich sme do cirkvi prijali jedného dospelého kresťana iného vyznania a zosobášili sme jeden pár. Čísla zostávajú aj naďalej veľmi skromné, ale učíme sa byť vďační Pánu Bohu za každú dušu. Našou najväčšou bolesťou je nevytrvalosť novo obrátených. Väčšina z tých, ktorí prejavia záujem o krst a aj začnú systematickú katechetickú prípravu, sa rýchlo znechutí a odchádza. Tí, ktorí dokážu absolvovať dvoj- či viacročnú prípravu, ktorá je v našich podmienkach nevyhnutná a príjmu krst, bohužiaľ nie vždy majú úmysel ostať žiť v Azerbajdžane. Mnohí z nich skôr alebo neskôr opúšťajú vlasť a odchádzajú za novým životom do Európy či Ameriky. Sú aj takí, ktorí sa pod vplyvom životných ťažkostí, tlaku prostredia či príbuzných, nechajú znechutiť a prerušia s nami kontakt.

Azda najväčší úžitok z našej prítomnosti tu majú zahraniční katolíci. Napriek veľkej snahe a modlitbám sa nám zdá, že sústavnou evanjelizáciou a katechizáciou pripravujeme viac nových kresťanov pre iné krajiny než pre miestnu cirkev, ktorá sa v tomto národe zakoreňuje len veľmi – veľmi pomaly.

Naše Centrum vzdelávania Meryam aj v tomto školskom roku navštevuje vyše 300 detí a mladých ľudí. Pokračujeme v podpore sirôt a detí z neúplných rodín formou adopcie na diaľku (PAD), spolupracujeme s detským domovom Ümid yeri (Miesto nádeje), v ktorom žije vyše 40 sirôt, a pokračujeme v projekte právnej pomoci a poradenstva pre ľudí bez dokladov alebo s inými právnymi ťažkosťami. Veľmi pekne sa rozvíja aj náš futbalový klub, ktorý navštevuje xx chlapcov od 7 do 12 rokov.

Milí bratia a sestry, drahí priatelia! Prežili sme požehnaný rok. Popri radosti z pápeža Františka i nás postihli dôsledky finančnej krízy a ťažšie nachádzame v Európe sponzorov, najmä pre chod Centra Meryam. Na druhej strane nám Pán Boh pomohol cez veľvyslancov dvoch európskych krajín zrealizovať dva nové projekty práve v Centre Meryam. Tešíme sa, že aj po voľbách prezidenta, ktoré prebehli v októbri, ostáva Azerbajdžan i naďalej ostrovom pokoja a porozumenia v mori moslimských krajín, zmietaných revolúciami a občianskymi vojnami. Podľa posledných informácií znovu potvrdený prezident rozhodol, aby mešitám, synagógam i kresťanským chrámom v krajine bol od nového roku dodávaný plyn na vykurovanie bezplatne. Ak sa tak naozaj stane, bude to pre nás úspora niekoľko sto euro, pretože hoci zima nie je veľmi tuhá, vlhký morský vzduch a silné vetry ju robia veľmi nepríjemnou. Veríme, že vďaka Božej pomoci, pretrvávajúcej priazni miestnych autorít, ale aj vďaka Vašim modlitbám a podpore bude môcť Katolícka cirkev v Azerbajdžane žiť a rozvíjať sa aj v nastávajúcom roku. Ďakujem Vám ešte raz za Váš záujem o naše účinkovanie na Kaukaze.

Nech Vás i Vaše rodiny sprevádza svojim trvalým požehnaním a ochranou Ten, ktorý sa nám v betlehemskej maštaľke zjavil ako bezmocná a predsa všetko a všetkých premieňajúca LÁSKA.S úctou a vďačnosťou Váš

Vladimír Fekete sdbApoštolský prefekt v Azerbajdžanes rehoľnou komunitou a dobrovoľníkmi

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.