Saleziáni z Dubnice nad Váhom pripravili pre školákov duchovné obnovy

(Dubnica nad Váhom, 8. apríla 2019) – Žiaci cirkevnej základnej školy sv. Dominika prichádzali po triedach na duchovné obnovy: 27. februára IX.A, 14. marca VI.A a 28. marca VII.A.. Vždy po druhej vyučovacej hodine v škole sa presunuli do Kaťáku, kde ich čakalo krátke občerstvenie, aktivity spojené s duch. slovkom, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a svätá omša.

Témou pre deviatakov a siedmakov bola cnosť nevinnosti a pre šiestakov to bol „Drakobijec alebo Boj proti 7 hlavným hriechom“.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.