Saleziáni z formačných komunít Titusa Zemana sa stretli online

(Žilina/Viedeň, 20. januára 2022) – Titus Zeman stále spája. Nielen v časoch socialistického režimu, keď prevádzal cez hranice mladých saleziánov, aby mohli slobodne študovať, ale spája i dnes. Pri príležitosti sviatku bl. Titusa Zemana sa stretli dve medzinárodné saleziánske komunity.

Obe formačné komunity, z Viedne a zo Žiliny, majú za patróna slovenského saleziánskeho mučeníka za duchovné povolania a obe sú medzinárodné. V tej slovenskej sa už roky formujú mladí saleziáni z niekoľkých slovanských krajín: Slovenska, Česka, Ukrajiny, Bieloruska či Ruska. Rakúska formačná komunita bl. Titusa Zemana vo Viedni zvykne pozostávať z viacerých mladých saleziánov z krajín ako Rakúsko, Nemecko, Nigéria, Ghana, Keňa, Vietnam či India.  

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa spoločné stretnutie uskutočnilo online formou 13. januára, teda v týždni po sviatku bl. Titusa Zemana. Súčasťou stretnutia bolo predstavenie jednotlivcov; formačný vstup o biblickom úryvku, vďaka ktorému sa bl. Titus odhodlal zorganizovať tretiu osudovú výpravu; predstavenie formátu Púte po stopách Titusa Zemana i videodokumentu Prešiel som hranicu.

Záver stretnutia pozostával zo spoločnej modlitby kompletória, latinského mariánskeho spevu Salve Regina a príhovoru rakúskeho provinciála dona Siegfrieda Kettnera SDB, ktorý poukázal na potrebné prekračovanie hraníc medzi slovenskou a rakúskou provinciou, tak ako pred 70 rokmi, tak aj dnes, vďaka tomuto online večeru. Informoval: Michal Žák SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.