Saleziáni z Popradu pripravili duchovné cvičenia pre rodičov mladých

(Poprad, 14. októbra 2021) – V duchu slov „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“, ktoré svojho času rodinám adresoval pápež František, sa vo štvrtok 30. septembra vybrala osemčlenná skupina rodičov stretkárov a animátorov z popradského saleziánskeho strediska na trojdňové duchovné cvičenia do Domu Mamy Margity v Drienici.

Duchovné cvičenia v saleziánskom prostredí viedol don Pavol Piatrov SDB. Úvahy, homílie aj diskusie boli zamerané na témy hľadania koreňov viery, modlitby, spytovania svedomia, pokánia, odpustenia, ale i hľadania cesty osobného posväcovania. Všetko bolo doplnené spoločným spevom a hudbou.

Účastníci duchovných cvičení v tichu, modlitbe, v spytovaní svedomia a cez prijímanie sviatostí nanovo zažili skúsenosť spoločenstva lásky s Bohom. Trávili čas s Kristom pri eucharistickej adorácii a prvý deň mesiaca októbra sa spoločne pomodlili na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine ruženec.

„Ako rodičia sme veľmi vďační za pozvanie a dar duchovných cvičení, lebo sme tam pocítili radosť zo spoločenstva a z toho, že patríme do saleziánskej rodiny,“ povedala jedna z účastníčok. Okrem programu duchovných cvičení rodičov mladých veľmi povzbudila aj služba saleziánov spolupracovníkov, ktorí Dom Mamy Margity spravujú.

Zdroj: salezianipoprad.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.