Saleziáni začínajú svoju provinciálnu kapitulu

(Bratislava, 30. októbra 2015) – Po troch rokoch sa slovenskí saleziáni opäť stretajú na svoju Provinciálnu kapitulu. V Čičmanoch sa bude v dňoch 2.-7. novembra spolu 54 spolubratov zamýšľať nad stavom a smerovaním provincie, nad uvádzaním záverov 27. generálnej kapituly saleziánov do praxe na Slovensku, ale aj nad kritériami hodnotenia významnosti saleziánskych diel. V programe bude priestor aj na návrhy, ktoré adresovali Provinciálnej kapitule skupiny niektorých spolubratov.

Provinciálnej kapitule bude prvý raz predsedať v úlohe provinciála Jozef Ižold, ktorý určil za regulátora kapituly dona Pavla Gracha. „Autorita kapituly nie je čisto poradná. Provinciálna kapitula môže „rozhodovať“ o tom, čo sa týka provincie v oblasti kompetencií, ktoré jej Stanovy a pravidlá zverujú. Na kapitule sa diskutuje, hlasuje, rozhoduje. Pritom je však dôležité nestratiť zo zreteľa, že tu nejde o čisto ľudské hľadanie a zlaďovanie,“ hovorí o kapitule provinciál don Ižold a dodáva: „Komentár k Stanovám hovorí, že duchovne a v základe je Provinciálna kapitula´bratským stretnutím´“.

Počas provinciálnej kapituly, ktorá sa koná v období spomienky na zosnulých, budú prítomní saleziáni spomínať aj na vyše 230 už zosnulých saleziánov, ktorí pochádzali z územia Slovenska; zároveň oslávia aj vzácne jubileá niektorých účastníkov kapituly.

Spolubratov saleziánov na Slovensku i saleziánsku rodinu provinciál don Jozef Ižold vyzýva modliť sa o milosti Ducha Svätého, aby bola kapitula nástrojom vzrastu a stále viac viedla bratov k dokonalej vernosti povolaniu a poslaniu.

Archívne foto z Provinciálnej kapituly 2013.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.