Saleziáni získali symbolické ocenenie za pomoc Ukrajine

(Bratislava, 18. novembra 2022) – Ocenenie Biela vrana za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin odovzdávali už 15-krát. Vo štvrtok 17. novembra ho za saleziánov prebral provinciálny vikár don Peter Jacko.

Rada Bielej vrany po prvý raz v histórii udelila ocenenie ako otvorené symbolicky pre každého, „kto v tejto dejinnej situácii nestratil kompas a pomohol po ruskej invázii na Ukrajinu legitímne sa brániacemu štátu a jeho obyvateľom pred neprijateľnou agresiou alebo sa pokúsil akokoľvek zmierniť dôsledky hrôz vojny“.

(Text vyobrazený na ocenení.)

„Bolo nám cťou ocitnúť sa včera na javisku Slovenského národného divadla, kde sme spolu s ďalšími organizáciami prevzali symbolické ocenenie Biela vrana za pomoc Ukrajine. Prevzali sme ho aj vo vašom mene. Pretože nepatrí len nám, saleziánom, patrí všetkým vám, ktorí ste neostali ľahostajní k nešťastiu a bolesti blížnych na Ukrajine. Všetkým, ktorí ste nás skutkami, šírením informácií o našich aktivitách, finančne podporovali a povzbudzovali, aby náš zápal pomôcť neochladzoval, ale narastal; aby pomoc dobrých ľudí zo Slovenska pocítilo čo najviac našich susedov v núdzi. Naše špeciálne poďakovanie za dôležitú spoluprácu patrí aj Domke – Združeniu saleziánskej mládeže, SAVIU, saleziánkam, exallievom a saleziánom spolupracovníkom,“ poďakovali saleziáni na facebooku.

Rozsah solidarity a pomoci poskytnutej Ukrajine je výnimočný a Rada Bielej vrany priznala, že nie je v silách nikoho poctivo zmapovať jej celý rozsah a činy každého jednotlivca, či skupiny. „Tento výber je pripravený v spolupráci so širokým okruhom aktérov a s rešpektom k regionálnej, profesijnej či inej diverzite. Neašpiruje však na objektivitu,“ priblížil stanovisko členov Rady médiám jej zástupca Tomáš Němeček. Ocenenie si prevzalo 23 organizácií zapojených do pomoci.

Zdroj: bielavrana.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.