Saleziáni zo Žiliny opäť pripravili tábor pre chlapcov, ktorí sa neboja zašpiniť

(Žilina, 17. júla 2018) – V dňoch 3. – 6. júla sa na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnil ďalší ročník tábora CECHCAMP. Dni plné športu, zábavy a remesiel v špecializovaných dielňach pravidelne organizujú saleziáni pre šiestakov a siedmakov základných škôl.

Počas doobedia sa chlapci zdržiavali v zámočníckej, stolárskej alebo automechanickej dielni. Tu pod dohľadom majstrov okúsili manuálnu prácu. Neodišli však naprázdno, každý z nich si odniesol svoj vlastný výrobok.

Po ťažkej práci ich čakal zaslúžený obed a po ňom nasledoval poobedňajší program – Pevnosť Boyard, vodné hry, šmykfutbal a iné. Zlatým klincom programu boli preteky na motokárach. Samozrejme nechýbala duchovná obnova a tiež grilovačka. Aj tento rok odchádzali chlapci domov s množstvom zážitkov a úsmevom na tvári.

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.