Saleziáni zriadili novú podstránku, ktorá informuje o finančnej pomoci Ukrajine

(Bratislava, 14. marca 2022) – Transparentné informácie o finančnej pomoci Ukrajine nájdete na našej novej podstránke ukrajina.saleziani.sk.

„Chceme transparentne informovať nielen o forme pomoci, ale aj o využívaní vašej finančnej podpory. Na stránke ukrajina.saleziani.sk zverejňujeme aktuálnu výšku zbierky a aj to, kam peniaze idú,“ informuje saleziánsky delegát pre spoločnekú komunikáciu don Marián Peciar.

Okrem finančnej pomoci pomáhajú saleziáni aj so zabezpečením základných potravín, ubytovaním a so základným materiálnym zabezpečením.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.