Saleziánka Alena Badačová zložila večné sľuby v rodnom kostole v Dubnici

(Dubnica nad Váhom, 30. augusta 2022) – V Dubnici nad Váhom v kostole svätého Jakuba zložila večné sľuby saleziánka Alena Badačová. Urobila tak na mieste, kde vyrastala a vykonávala svoju animátorskú činnosť počas rokov dospievania. Saleziánky majú teraz medzi sebou ďalšiu večnú sestru.

Obradu večných sľubov 27. augusta v slávnostnej svätej omši predsedal provinciál saleziánov don Peter Timko. Pred zložením večných sľubov, Alena odpovedala na výzvu po zaznení svojho mena vetou: „Tu som, Pane, pošli mňa.“ Čítal sa jej krátky životopis. Potom sa prihovoril don Timko a sestru Alenu, ale aj všetkých prítomných povzbudil slovami: „Boh má pre každého človeka prvotné slovo, niečo ako heslo, slogan, ktoré platí len pre toho jediného človeka. A celá naša úloha tkvie v tom, aby sme dali svetu na známosť toto jedinečné slovo, ktoré bolo do nás vložené.“

Pred zložením sľubov sa všetci zhromaždení modlili litánie k všetkým svätým. Sestra Alena potom predniesla formulu sľubov. Vlastnoručne napísanú ju podpísala na oltári so slovami: „Prijmi ma, Pane, podľa svojho slova a budem mať v tebe život.“ Provinciálka saleziánok Monika Skalová prijala Alenu ako večnú sestru v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. Odovzdala jej symbol, ružencový prsteň.

Slávnostné pohostenie po svätej omši pripravila dubnická saleziánska rodina v záhradách fary. Všetci zúčastnení mali možnosť zablahoželať novej večnej sestre. Radosť a oslavu doplnili zvuky harmoniky a heligónky spolu so spevom Dubničanov.

Informovala: Dagmara Čepelová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.