Saleziánka Dagmar Kráľová je autorkou novej knihy o Svätom písme

(Bratislava, 5. februára 2020) – V prebiehajúcom Roku Božieho slova prichádza na pulty kníhkupectiev publikácia saleziánky Dagmar Kráľovej Skús to s Bibliou, s podtitulom: O tom, ako Písmo čítať, ako sa z neho modliť, ako z Písma žiť.

Kniha chce napomôcť udomácnenniu Svätého písma v kresťanských rodinách i spoločenstvách. Ašpiruje doplniť medzeru medzi populárne spracovanými biblickými príbehmi a teologickými či exegetickými štúdiami o Svätom písme pre kňazov a katechétov. Chce tak umožniť ktorémukoľvek kresťanovi, aby mohol mať „kľúč“ od Biblie so sebou, aby sa v nej nestratil a postupne si k nej vybudoval osobný vzťah.

Prvá časť s názvom Zoznámme sa nás bližšie uvádza do vzťahu k Biblii a pripravuje na jej pravidelnejšie čítanie. Hovorí o tom, ako sa nám Biblia sama predstavuje, ako sa rodila, rástla, aké bolo jej miesto v dejinách i v súčasnosti. No predovšetkým nám prakticky osvetľuje, prečo a ako ju má bežný veriaci čítať.

V druhej časti Stretávajme sa dôvernejšie sa kniha venuje veľkej téme modlitby so Svätým písmom. Odôvodňuje, prečo vstúpiť do hlbšieho vzťahu s ním, a veľmi názorne vysvetľuje kroky biblickej modlitby, v ktorej čitateľ postupne odhalí najstaršiu i najmodernejšiu biblickú modlitbu lectio divina v novom, príťažlivom svetle.

Tretia časť Zostávajme v ňom bude pre našich veriacich novinkou. Nielenže osvetľuje, ako konkrétne s Písmom a z Písma žiť, ale je návodom, ako sa stať Ježišovými učeníkmi. A to dnes, tu a teraz. Vychádzajúc zo starozákonných, no najmä novozákonných koreňov učeníctva, pomáha pochopiť kroky, ako ho realizovať v bežných podmienkach každého z nás a prispieť tým k oslovujúcemu kresťanstvu.

Kniha je písaná ľahkým a zrozumiteľným štýlom s mnohými príkladmi zo života, príbehmi i myšlienkami známych ľudí. Snaží sa zachytiť čitateľa nielen poznatkami a súvislosťami, ale jemne prebudiť aj jeho prežívanie a otvoriť mu hlboké duchovné pramene i široké horizonty, ktoré v Biblii môže nájsť každý. V neposlednej miere môže poslúžiť ako návod na budovanie spoločenstiev kresťanov s pomocou Svätého písma a prispieť tak k oživeniu našich rodín i farností.

Kniha formátu A5 má 320 strán a je dostupná v kníkupectvách a na webovom portáli.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.