Saleziánka Jana Kurkinová sa stala predsedníčkou Konf. vyšších predst. ženských rehôľ na Slovensku

(Bratislava, 11. novembra 2015) – V dňoch 10. – 11. novembra sa v Centre Salvator (Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa) v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR), ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.

Nakoľko uplynulo riadne trojročné obdobie súčasného vedenia KVPŽR, prítomné členky volili tento rok na svojom stretnutí nové vedenie na obdobie nasledujúcich troch rokov. Sestry sa zhodli na tom, že najdôležitejšou výzvou do nastávajúceho obdobia je vzájomná spolupráca, jednota medzi sebou a navonok s cirkvou, ako aj vydávanie svedectva, v ktorom sme sa mohli obnoviť aj počas uplynulého Roka zasväteného života.

Za predsedníčku bola zvolená sr. Jana Kurkinová z Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, v ktorom pôsobí štvrtý rok ako provinciálna predstavená. Nové vedenie má za úlohu na svojom prvom zasadnutí rozdeliť kompetencie nad odbornými komisiami, prostredníctvom ktorých sa rozvíja podstatná činnosť konferencie podľa poslania ženských rehoľných inštitútov na Slovensku. Ide o teologicko-spirituálnu komisiu, cirkevno-sociálnu, právno-ekonomickú a komisiu pre výchovu a školy.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.