Saleziánka Martha Séïde bola vymenovaná za poradkyňu Kongregácie pre katolícku výchovu

(Rím, 30. mája 2022) – Pápež František vymenoval za poradkyňu Kongregácie pre katolícku výchovu sestru saleziánku Martu Séïde, ktorá pochádza z Haiti.

Sestra Martha Séïde v priebehu rokov nadobudla množstvo skúseností v školskom prostredí, čím si vypestovala osobitný záujem o výchovné problémy. Je profesorkou pedagogickej teológie na Pápežskej fakulte pedagogických vied „Auxilium“ v Ríme. Je aj členkou vedeckej rady, riaditeľkou Inštitútu pedagogickej metodológie, členkou riadiaceho výboru Revue vied o výchove.

Už viac ako desať rokov je členkou správnej rady Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC). Rada podporuje výskum špecifického prínosu katolíckej školy v oblasti vzdelávania a reflexie školy v súčasnom kontexte. Je tiež členkou Vedeckého výboru Študijného centra pre katolícku školu v Taliansku.

Úlohou Kongregácie pre katolícku výchovu je prehlbovať, rozvíjať a presadzovať základné princípy katolíckej výchovy, ktoré navrhuje Učiteľský úrad Cirkvi, a to aj v kontexte občianskej spoločnosti. Kongregácia stanovuje smernice pre katolícke školy, z ktorých mnohé sú založené a riadené rehoľnými kongregáciami.

Sestre Marthe blahoželá Inštitút Dcér Márie Pomocnice, ktorého je členkou. Praje jej, aby sa vložila s rovnakou výchovnou vášňou do poslania. Aby bola v službe integrálnej formácie mladých ľudí, najmä tých najchudobnejších, aby boli „dobrými kresťanmi a čestnými občanmi“ v súčasnom svete.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.