Saleziánka Paulína Mäsiarová je nominovaná na pracovníčku s mládežou roka 2023

Práca s mladými ľuďmi je krásna, ale veľakrát aj náročná a prináša rôzne výzvy. Preto sa NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže) už po tretíkrát rozhodol odmeniť prácu tých, ktorí sa napriek všetkému mládeži stále s láskou venujú.

Medzi 63 finalistami zo všetkých kútov Slovenska je aj saleziánka Paulína Mäsiarová. V Banskej Bystrici spustila projekt Orientačné dni, ktorý predstavuje zážitkový preventívny program. Projekt má za cieľ aktívne rozvíjať osobnosť žiaka, podporovať pozitívnu atmosféru v triede a predchádzať sociálno-patologickým javom. Podstatou je podpora dobrých vzťahov v kolektíve, rozvoj osobnosti a poskytovanie príležitostí pre spoluprácu, diskusiu, vzájomné ocenenie a zážitok z úspechu zdieľaného s ostatnými. Vkladá svoj čas, schopnosti a energiu do pestrých aktivít, ktoré majú hmatateľný vplyv. Pre mladých je inšpiráciou, aby sa tiež zapojili a stali sa aktívnymi.

Hlasovanie je možné do 25.03.2024 do 13:00 hod.

Ocenenia budú laureátom odovzdané na verejnom podujatí 4.4.2024 v Bratislave v priestoroch Starej jedálne na Peknej ceste 4A.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.