Saleziánka spolupracovníčka Vera Grita je v procese blahorečenia

(ANS, Savona 23. decembra 2019) – Presne v deň 50. výročia od jej smrti, v nedeľu 22. decembra, sa v Savone začal proces blahorečenia tejto učiteľky, členky Združenia saleziánov spolupracovníkov a predstaviteľky „Diela živých svätostánkov“.

2019 12 23 ans vera-gritaBožia služobníčka Vera Grita sa narodila 28. januára 1923 v Ríme ako druhá zo štyroch sestier. V roku 1940 sa presťahovala do Savony, kde vyštudovala a stala sa učiteľkou. Mala 21 rokov, keď ju 4. júla 1944 počas bombardovania mesta utekajúci dav ľudí zvalil na zem a pošliapal. Zranenia mali trvalé následky. Napriek tomu prijala úlohu vyučovať v školách na vidieku, kde si pre svojou miernou a dobrou povahou získala úctu a náklonnosť všetkých. Žila v saleziánskej farnosti Márie Pomocnice, kde mala medzi saleziánmi aj svojho spovedníka a duchovného vodcu.

Saleziánka spolupracovníčka od roku 1967 realizovala svoje povolanie v úplnom darovaní sa Pánovi, ktorý sa jej mimoriadnym spôsobom daroval v hĺbke jej srdca. Stal sa pre ňu „Hlasom“ a „Slovom“, aby jej nadiktoval „Dielo živých svätostánkov”. Všetky spisy odovzdala duchovnému vodcovi, saleziánovi donovi Zucconimu. Vera uchovávala svoje povolanie byť živým svätostánkom v tichu svojho srdca a vo svojej duchovnej askéze prešla cestu veľkých mystikov, cestu skrytého, odriekavého života a sebazrieknutia sa pri napodobňovaní mystického života Ježiša v Eucharistii.

Posolstvá, ktoré zapísala, vyjadrujú Pánovu túžbu žiť v úplnom, hlbokom a nepretržitom spoločenstve s dušami, ktoré ho prijímajú v Najsvätejšej sviatosti – v Eucharistii, aby ich premenil na živé svätostánky, posvätné chrámy jeho eucharistickej prítomnosti. So svojimi novými svätostánkami chce Ježiš žiť vo svete, tak ako žil skrytým životom v Nazarete. S nimi chce ako Dobrý pastier, chodiť po uliciach nášho každodenného života, aby bol blízko dušiam, ktoré sa od neho vzdialili a aby ich znovu získal svojou láskou.

Vera zviazala svoj život s „Dielom živých svätostánkov“ s prísľubom, že sa stane malou obetou za víťazstvo eucharistického Ježiša v dušiach. Urobila tiež prísľub poslušnosti duchovnému otcovi, ktorý sa tiež zapojil do tohto diela.

Božia služobníčka Vera Grita zomrela 22. decembra 1969, vo veku 46 rokov, v nemocničnej izbe, kde strávila posledných šesť mesiacov svojho života, v stupňujúcom sa utrpení, ktoré prijímala a prežívala v zjednotení s ukrižovaným Ježišom. V roku 1999 metropolitná kúria v Turíne uznala „Združenie živých svätostánkov“.„Duša Very”, napísal jej životopisec salezián don Bosra, „s posolstvami a listami vstupuje do radov tých charizmatických duší, ktoré boli povolané obohatiť Cirkev plameňmi lásky k Bohu a k eucharistickému Ježišovi pre rozšírenie Jeho kráľovstva.“

ANS, OnMisSDBFoto chiesasavona.it

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.