Saleziánky cez projekt Emauzy spustili biblickú online aktivitu

(Bratislava, 21. apríla 2021) – Sestry saleziánky uverejňujú na svojom instagramovom profile emauzy_fma aktivitu s veľkonočnými mini-videami. Na začiatku symbolicky vyrozprávali príbeh emauzských učeníkov a keďže sa stretli s priaznivým ohlasom, pokračujú v uverejňovaní videí až do Turíc. Iniciatívu nazvali Fifty4theBible.

Na aktivite sa podieľajú aj mladí ľudia, absolventi biblických víkendoviek Emauzy. „Bolo nám nesmierne ľúto, že sme počas pandémie zrušili všetky naše kurzy. Tešíme sa, že týmto online spôsobom môžeme osloviť našich bývalých mladých účastníkov ale aj širšiu verejnosť. Je to pre nás aj pre nich nové dobrodružstvo s Bibliou,“ popísala skúsenosti s projektom sestra Dagmar Kráľová FMA, koordinátorka kurzov Emauzy. Účasť na natáčaní videa prisľúbila aj známa vlogerka a youtuberka sestra Lamiya Jalilová FMA. Okrem nej sa zapoja aj ďalšie saleziánky, saleziáni a manželské páry, ktoré sa tiež zvyknú podieľať na príprave biblických školení. Svojimi sviežimi pohľadmi prispejú predovšetkým mladí čitatelia Svätého písma. Odozvy na biblickú online aktivitu

„Odozvy prichádzajú z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, keďže naše príspevky často komentujeme v angličtine. Zaznamenali sme odozvy z Veľkej Británie, Ukrajiny aj Talianska,“ rozpráva sestra Monika Golianová FMA, ktorá spravuje profil emauzy_fma na instagrame.

„Veríme, že je to v štýle nášho zakladateľa dona Bosca, byť na blízku mladým tam, kde práve sú. Priali by sme si, aby naše videjká vyzerali ako bežné užívateľské príspevky, nie reklamné šoty. To by malo byť jasné na prvý pohľad. Nechceme niečo propagovať, ale predovšetkým sa úprimne podeliť so skúsenosťou s Božím slovom,“ vysvetlila sestra Mária Valkovičová FMA, školiteľka Emauz.

Projekt Emauzy, v offline verzii, pozostáva z biblických víkendových kurzov pre mladých, ktorí túžia posilniť svoju vieru prostredníctvom poznávanie Písma, ale aj pre tých, ktorí sa pripravujú na dôležité životné rozhodnutia a chcú sa učiť hľadať v Písme svetlo. Biblické vedy sa tu kombinujú so spirituálnymi, umeleckými a environmentálnymi aktivitami. Na programe je aj rozvoj manuálnych zručností a priblíženie skúsenosti zo života svätých. „Naše víkendovky sú pre všetkých, ktorých do súčasných Emauz privedie Pán,“ dodáva sestra Dagmar.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.