Saleziánky majú dve nové slovenské postulantky

(Turín, 15. októbra 2021) – Na sviatok Ružencovej Panny Márie jedenásť mladých dievčat slovenskej, talianskej, maďarskej a ruskej národnosti začalo svoju cestu postulátu. Zo Slovenska boli do postulátu prijaté Marianna Borbová a Terézia Nadžadyová.

Jednoduchá, no jedinečná slávnosť odovzdávania medailí sa konala 7. októbra v dome medzinárodného postulátu v Turíne, v Taliansku. Prijatím medaily z rúk sestry Carly Castellino začali dievčatá nové dobrodružstvo. „Bolo to krásne, rodinné a radostné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo približne 50 sestier a bratov saleziánov, ale ako povedala sestra Carla – Dnes môže bilokovať veľa ľudí, pretože sú tu s nami srdcom všetky provinciálky, sestry z provincií, rodiny i priatelia –,“ zhodnotila Terézia Nadžadyová.

Postulantky bude počas celého roka sprevádzať slovo z Evanjelia podľa Jána 12, 20 – 26 („Chceli by sme vidieť Ježiša.“). Týmto úryvkom sa mladé ženy rozhodli vyjadriť túžbu stretnúť sa s Kristom, „lebo zapálené touto túžbou, žiť stále dôvernejšie s Ním, znamená aj byť ako pšeničné zrno ochotné darovať všetko ako Ježiš, ktorý sa ako prvý stratil v našej ľudskosti a úplne zveriť život do Jeho rúk“.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.