Saleziánky majú dve nové večné sestry

(Trnava, 30. augusta 2021) – Udalosť skladania večných sľubov sestier sa uskutočnila 29. augusta v Trnave. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku Mons. Vladimír Fekete SDB.

Obradu skladania doživotnej profesie predchádzalo čítanie životopisov budúcich večných sestier, Františky Martinkovej a Jany Obalovej. Obe potom na výzvu provinciálnej predstavenej odpovedali: „Volal si ma Pane, tu som.“  

Nasledovala homília, v ktorej vikár saleziánov don Peter Jacko SDB zdôraznil niekoľko dôležitých skutočností: „Evanjelium, ktoré ste si vybrali je odpoveďou na Božiu lásku. Je osobná, iba ty stačíš, ostatné veci sú menej podstatné. Tá láska je verná a plodná, prináša ovocie pre celý svet. Rozpamätajte sa aj vy, že Boh vás nikdy v živote neopustí a ten životopis, ktorý bol prečítaný je niťou Jeho lásky.“

Po homílii, vyjadrení súhlasu sestier na otázky súvisiace so zasvätením a litániách ku svätým, nasledovalo samotné skladanie večných sľubov. Každá osobitne prečítala formulu sľubov a podpísala ju na oltári pred svojimi svedkyňami a ostatnými prítomnými. V Inštitúte Dcér Márie Pomocnice ich prijala provinciálna predstavená Monika Skalová FMA. Ako symbol si sestry zvolili ruženec.

Slávnosť pokračovala liturgiou obety. Na záver svätej omše, pred požehnaním, sestry vyjadrili svoje poďakovanie. Pozvali všetkých prítomných na pohostenie, ktoré sa konalo v priestoroch Gymnázia svätej Angely Merici.

Nové večné sestry budú pôsobiť v slovenských komunitách saleziánok: Františka v Krízovom centre pre rodinu v Rožňave a Jana v Cirkevnej materskej škole svätej Márie Mazzarellovej v Bratislave.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.