Saleziánky na celom svete sa dnes budú modliť ruženec za Mjanmarsko

(Taliansko, Rím, 31. marca 2021) – Počas Veľkého týždňa, kedy si obnovujeme vernosť Ježišovi Kristovi ukrižovanému z lásky k nám, sa saleziánky naďalej modlia za to, aby obeta a modlitby mjanmarského ľudu priniesli pokoj a sociálnu stabilitu pre celú krajinu. Na tento úmysel sa budú sestry z celého sveta, v stredu 31. marca o 15:00 hod., spoločne modliť posvätný ruženec.

Dramatická situácia, ktorú populácia Mjanmarska naďalej zažíva, má silný dopad na slobodu ľudí, ich každodennú činnosť, poslanie Cirkvi aj komunity saleziánok. Predstavená Interinšpektoriálnej konferencie pre východnú Áziu píše: „Spolu s pápežom Františkom kľačíme v uliciach Mjanmarska a chceme vo svojich srdciach a modlitbách predkladať túžbu po mieri a spravodlivosti tohto ľudu. Byť solidárne s našimi sestrami v Mjanmarsku, ktoré si za prameň nádeje zvolili slová sv. Pavla: ‚Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým (2 Sol 3,3)‘.“

Modlitbu ruženca bude animovať Interinšpektoriálna Konferencia pre východnú Áziu v spolupráci s Inštitútom dcér Márie Pomocnice kresťanov, ktorý je prítomný na piatich kontinentoch. Počas modlitby zaznejú aj svedectvá z piatich FMA komunít v Mjanmarsku. Týmto spôsobom chcú sestry vyjadriť duchovnú blízkosť a solidaritu obyvateľom Mjanmarska. Online vysielanie môžete sledovať 31. marca o 15:00 hod. na tomto linku: https://www.facebook.com/SalesianSistersofDonBoscoPhilippinesPapuaNewGuinea/.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.