Saleziánky na celom svete začínajú sláviť „Misijný rok“

(Rím, 14. novembra 2016) – V Janove 14. novembra 1877 don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová odprevádzali členov 3. misionárskej výpravy do Južnej Ameriky. Medzi nimi bolo aj prvých šesť saleziánok, pod vedením 23-ročnej sr. Angely Vallese. Bol to začiatok misijného diela, v ktorom Inštitút dcér Márie Pomocnice nepretržite pokračuje. Preto od 14. novembra 2016 do 14. novembra 2017, kedy uplynie 140. výročie prvej misijnej výpravy FMA, budú saleziánky sláviť tzv. „Misijný rok“.  Od roku 1877 odišlo do misií niekoľko tisíc saleziánok, ktoré strávili svoj život v službe deťom, mladým a ľudovým vrstvám a položili základy mnohých výchovných diel.  "V tomto roku sme pozvané uskutočňovať „misijnú výpravu“, do ktorej chceme zapojiť aj výchovné komunity a našich adresátov, aby sme si plnšie uvedomili svoje povolanie, vyplývajúce z krstu: byť „učeníkmi misionármi“. A hoci väčšina z nás sa nevydá do ďalekých krajín, môžeme prežívať svoju misiu v bežnom živote: byť misionármi/kami nádeje a radosti, ktorých zdrojom je naša viera a Božia láska," uvádzajú saleziánky na svojej webstránke. Vysvetlenie loga Misijného roka:   140 – výročie prvej misijnej výpravyfarby –  farby saleziánskej vlajkyhviezdy – Južný kríž – Mária, Hviezda morskáoblá línia – evokuje zaoblenie zemegule, horizont misie

Zdroj: www.salezianky.sk

Foto: http://www.cgfmanet.org/

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.