Saleziánky na stretnutí permanentnej formácie vzdelávala docentka Linda Pocher

(Vysoké Tatry, 28. októbra 2022) – Saleziánky s večnými sľubmi sa stretli v Tatrách na permanentnej formácii. Hostka, odborníčka v dogmatickej teológii, saleziánka Linda Pocher ich vzdelávala v oblasti mariológie.

Na víkendové stretnutie do Tatier 21. – 23. októbra prišlo 53 saleziánok. Docentka Linda Pocher viedla vzdelávanie interaktívnym štýlom. V prednáškach vysvetľovala rozličné aspekty života a osoby Panny Márie: „Ježiš sa naučil od Márie, čo znamená byť Hebrejom. Naučil sa rozprávať. Boh nechcel od Márie, aby mu dala len ľudské telo, ale aby mu pomáhala byť naplno človekom.“

„Cirkev učí, že Mária nikdy neprestala veriť, ani vo chvíli Ježišovej smrti. Vychádza to zo skúsenosti, ako ju Boh urobil Matkou, mala skúsenosť vzniku života tam, kde nie je žiadna nádej,“ poukazuje sestra Linda na učenie Cirkvi. Ďalej porovnáva aj vzťah Márie a Eucharistie: „Mária sa nesnažila udržať Ježiša pri sebe, ale nechala, aby Ježišov život bol obetovaný Bohu. Mária počas Eucharistie je blízko oltára a dáva Ježiša Bohu. Mária nám ukazuje, akú účasť môžeme mať my kresťania na Eucharistii.“

„Oslovilo ma, že sa nestačí modliť k Panne Márii. Kresťan by mal žiť s Máriou. Máriina prítomnosť je reálna,“ zhodnotila vzdelávacie vstupy sestra Andrea Badíková. Na stretnutí dominovali aj doplňujúce aktivity, ako zdieľanie v skupinách.

V sobotu mali sestry možnosť vo voľnom čase ísť do tatranskej prírody. Mnohé objavili a navštívili umeleckú krížovú cestu. Počas stretnutia saleziánky oslávili aj svoje životné a rehoľné jubileá a zažili misijnú nedeľu v miestnej farnosti.

Docentka Linda Pocher bola na Slovensku prvýkrát, hoci niektoré slovenské saleziánky mali možnosť u nej študovať. Jej odbornú činnosť môžete sledovať na stránke Pápežskej pedagogickej fakulty Auxilium.

Informovala: Dagmara Čepelová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.