Saleziánky pozývajú na biblickú víkendovku Emauzy I

(Látky, 22. októbra 2021) – Víkendový projekt pre mladých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého písma sa uskutoční 29. – 31. októbra v Látkach pri Detve. Témou stretnutia je Priblížil sa k nim Ježiš.  

Cieľom prvej zo série troch víkendoviek je zblížiť sa s Písmom rôznymi formami a z rôznych hľadísk, „zachutiť“ si ho a učiť sa ho pozornejšie čítať. Všetko prebieha v tichu krásnej jesennej prírody v srdci Slovenska, v kontakte s jednoduchým životom, v prítomnosti Eucharistie a pod vedením sestier saleziánok.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.