Saleziánky pozývajú na víkendovku o povolaní

(Slávnické Podhorie, 23. februára 2018) – Nie je ľahké rozhodnúť sa v povolaní a nie je ľahké rozhodovať sa samej. Preto sestry saleziánky ponúkajú dievčatám možnosti prejsť túto cestu hľadania aj s rovnako hľadajúcimi cez kurzy o rozlišovaní povolania s názvom GPS.

Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Dievčatá sa bližšie pozrú na manželské, rehoľné a laické povolanie.

Kurzy prebiehajú v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene.

Najbližší kurz sa uskutoční 16.-18. marca 2018 v Slávnickom Podhorí a je určený pre dievčatá od 17 rokov. Viac informácií nájdete na Facebookovej stránke GPS saleziánky a tiež na webovej stránke saleziánok, kde sa môžete aj prihlásiť, prípadne aj prostredníctvom mailu na gps.fma(zavináč)gmail.com. Uzávierka prihlasovania je 10. marca 2018.

2018 02 23 gps

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.