Saleziánky prežili Víkend vďačnosti v Tatrách

(Trnava, 30. apríla 2019) – Takmer celá provincia saleziánok na Slovensku obsadila zariadenie Detský raj v Tatranskej Lesnej. Každoročné stretnutie sestier bolo zamerané aj na prípravu osláv 80. výročia ich príchodu na Slovensko, ktoré si pripomenú budúci rok.

Účastníčky stretnutia v dňoch 26.-28. apríla počúvali o projektoch provincie a udalostiach s nimi spojenými; z oblasti pastorácie, saleziánskej rodiny, sociálnej komunikácie. Vyše 70 sestier malo príležitosť viac spoznať tému 24. Generálnej kapituly, ktorá sa aktuálne pripravuje v rámci ich celosvetového inštitútu. „To, čo potrebujeme v komunitách, je objaviť dary, zdroje, ktoré má každá. Ďakovať za ne a vedieť ich aj oceniť, aby to nebolo tak, že tí z vonku nás viac ocenia,“ vyjadrila provinciálka sestier Monika Skalová FMA. V prezentácii predstavila a rozobrala hlbšie kapitulnú tému inšpirovanú biblickým textom svadby v Káne.

Tému „Komunizmus a vplyv na nás“ predstavila sestrám v troch blokoch PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. Zdôraznila potrebu vytvorenia prostredia spätnej väzby, v ktorej je možnosť hovoriť o problémoch, subjektívnych alebo objektívnych, a to nielen v komunitách, ale aj v cirkevných kruhoch či v celej spoločnosti, aj v jej politickej oblasti. Tému o negatívnych následkoch totality na psychologickej, ale aj duchovnej úrovni osoby, zvolila provinciálna rada saleziánok, ako impulz na prípravy spomenutých osláv.

K víkendu provincie patril aj sobotný večer vďačnosti a osláv sviatkov sestier, ktorý oživil ich umelecký duch, prejavený v hudobnej skupine Salkulele a tiež v tanečno-speváckej formácii skupín sestier v rôznych fázach rehoľnej formácie.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.