Saleziánky pripravili pre dievčatá online kurz o povolaní GPS

(Bratislava, 10. novembra 2020) – Víkendové online stretnutie bolo zamerané na spoznanie života ako daru a ako povolania k celoživotnému dobrodružstvu s Bohom.

Kurzu o rozlišovaní povolania sa zúčastnilo 25 dievčat zo Slovenska. Menšia časť z nich bola z prostredia, kde pôsobia saleziánky alebo saleziáni. Stretnutie, ktoré prebehlo 6. – 7. novembra, pripravili pre dievčatá saleziánky Miroslava Tarajová, Janka Obalová a Ali Badačová.

„Pre mňa osobne bol tento kurz obohacujúci a povzbudil ma k mnohým veciam, ku ktorým som sa doteraz nedostala. Veľmi sa mi páčila veselosť s akou nás týmto kurzom previedli saleziánky. Krásne bolo povedané to, že si nemusíme byť úplne na sto percent istí, aby sme sa rozhodli pre povolanie, do ktorého nás Boh povoláva. Hlavné je vytrvať v našom rozhodnutí. Kurz je veľkým prínosom k tomu, aby sme sa začali viac poznávať a vnímať viac, kde sme povolané. Nedávať Bohu naše požiadavky, ale spýtať sa čo od nás žiada On,“ zhodnotila kurz účastníčka Bea.

Tím GPS pripravil na tento školský rok pre dievčatá ešte niekoľko stretnutí, GPS púť a duchovné cvičenia. Bližšie informácie o pripravovaných projektoch a o saleziánskom povolaní dostanete na adrese gps.fma@gmail.com. Projekt môžete sledovať aj na stránke gpskurz.

Dagmara Čepelová, fma

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.