Saleziánky sa rozrástli o štyri nové sestry

(Šamorín, 7. augusta 2017) – Mesto Šamorín zaplavili saleziánky aj sestry a bratia z iných reholí, množstvo mladých, ako aj príbuzní a známi, ktorí prišli svojou prítomnosťou podporiť a vyjadriť radosť z odpovede na povolanie 4 noviciek: Eleny Holej, Lamiye Jalilovej, Márie Královičovej a Zuzany Šimkovej.

5. augusta v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne sa konala slávnosť skladania prvých rehoľných sľubov v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. Hlavným celebrantom bol apoštolský prefekt katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane Vladimír Fekete SDB, aj vzhľadom k tomu, že medzi novickami, ktoré skladali sľuby, bola jedna a jediná novicka práve z tejto krajiny. Ako povedal v homílii don Vladimír: „Nie sme čudáci, utečencami zo sveta, mohli by sme byť zapojení do diania prúdu tohto sveta, ale my sme ochotní všetko zanechať z lásky. Všetko zanechať mi hovorí, či tá moja láska je väčšia, ako moje istoty."

2017 08 07 prve sluby1

Rehoľné sľuby prijala v mene generálnej matky provinciálna predstavená saleziánok sr. Jana Kurkinová slovami: „V mene Cirkvi vás prijímam ako profesky s dočasnými sľubmi v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. Odteraz budeme intenzívnejšie prežívať spoločenstvo života a nezištné darovanie sa mladým v Kristovej láske.“ Po zložení rehoľnej profesie sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti im odovzdala kríž a stanovy Inštitútu.

2017 08 07 prve sluby2

Na záver slávnosti si neoprofesky, ako volajú sestry po prvých sľuboch, svojim poďakovaním v podobe básne získali sympatiu všetkých zúčastnených, ktorí reagovali veľkým potleskom. Čakajú na ne už nové komunity. Pôsobiť budú v Bratislave, Trnave, v Dubnici nad Váhom a v Humennom.

2017 08 07 prve sluby3

Inštitút dcér Márie Pomocnice si zároveň v tento deň pripomenul aj 145 rokov od svojho vzniku, keď 11 odvážnych žien, medzi ktorými bola aj ich zakladateľka Mária Dominika Mazzarellová, zložili prvé rehoľné sľuby za prítomnosti dona Bosca do rúk biskupa Acqui Mons. Giuseppe Mariu Sciandra. Talianska dedinka Mornese sa tak stala miestom, odkiaľ sa Inštitút rozšíril na všetkých 5 kontinentov do 93 krajín sveta.

2017 08 07 prve sluby4

Zľava: Elena Holá FMA, Mária Královičová FMA, provinciálka Jana Kurkinová FMA, Zuzana Šimková FMA, Lamiya Jalilová FMA

Monika Skalová FMAZdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.