Saleziánky sa stretli na medziprovinciálnej konferencii v Ríme

(Rím, 29. júna 2018) – V dňoch 11.–13. júna sa v Generálnom dome FMA uskutočnilo stretnutie provinciálok interinšpektoriálnej konferencie CIEM, ktorá zahŕňa provincie Blízkeho východu a Európy, okrem Talianska, Španielska a Portugalska. Dvanásť provinciálok sa zamýšľalo nad štýlom „animácie a vedenia“ na všetkých úrovniach Inštitútu: komunitnej, provinciálnej a svetovej.

Vzájomné podelenia sa s výstupom z jednotlivých provincií a analýza tohto materiálu, obohateného pohľadom na dejiny, opis súčasného stavu, plný realizmu, svetla a tieňov, boli základom pre reflexiu o živote komunít z hľadiska výchovného poslania.

“Uvedomili sme si odlišnosť interpretácií a rôzne spôsoby inkarnácie charizmy do štruktúry rôznych národov. Spôsoby animácie a vedenia nadobúdajú rozličné odtiene v závislosti od sociálnej, politickej a kultúrnej bázy, v ktorej sú FMA prítomné. Nie je jedna a tá istá vec byť prítomné v krajinách s vojnovým konfliktom a v krajinách poznačených post-modernizmom. A keď si pomyslíme na post-komunistické spoločnosti a interreligiózne a interkultúrne oblasti?“ poznamenali provinciálky.

Jestvujú komunity, ktoré do rozhodovania a plánovania zapojili laikov a združenia; v iných ešte prevláda pyramidálny model, centralizovaný a jednostranný. Uvedomili si, že „koordinácia pre spoločenstvo“ je otvorená cesta, ktorou treba prejsť a vyžaduje si schopnosti vytvárať vzťahy, decentralizovať sa, vieru, a napodobňovanie Učiteľa, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.

Kríza rehoľného života a relektúra sľubu poslušnosti, ako aj komplikovanosť súčasnej doby, odhaľujú potrebu skvalitnenia ľudskej a kresťanskej zrelosti, a podnecujú k tvorivým a odvážnym odpovediam. Budúce stretnutie interinšpektoriálnej konferencie CIEM, spolu s konferenciami CIEP (Španielsko Portugalsko) a CII (Taliansko), sa uskutoční v Mornese, v septembri 2018.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.