Saleziánky sa stretli na provinciálnom víkende a oslávili 150 rokov

(Badín, 27. apríla 2022) – Saleziánky sa stretli opäť na provinciálnom stretnutí. V Badíne oslávili 150 rokov od vzniku svojej rehole a pracovali na tvorbe provinciálneho projektu. Nechýbal ani hosť a slávnostná torta. Víkend naživo po pandémii ocenila nejedna zúčastnená sestra.

Oslava 150. výročia vzniku sa niesla celým stretnutím. V piatok večer cez zdieľané videá z komunít, ale aj od dievčat z formácie s myšlienkou, kto čím žije. Gratulácie sestrám k výročiam, kahoot z histórie slovenských sestier a prekvapenie od generálnej predstavenej Inštitútu FMA Chiari Cazzuoly.

„Toto sa pre nás stáva naozaj dôvodom, vďaka ktorému sa cítime povzbudené a podporené: Máriina prítomnosť, ktorá sa ďalej opakuje v našom živote, v našom poslaní, v našich domoch. Preto vám prajem, aby ste prežívali tieto chvíle provinciálneho spoločenstva s veľkým nadšením a túžbou po dobre a aby boli pre všetky obnovou na ceste vlastného povolania, vlastného áno,“ popriala vo video pozdrave matka Chiara Cazzuola. Večer moderovala dvojica sestier Daniela Oremová a Lamiya Jalilová.

Sobota bola popri oslavách trochu pracovnejšia. Profesor Michal Vojtáš SDB, hlavný hosť, uviedol sestry do procesu rozmýšľania o provinciálnom projekte. Hovoril o transformatívnom plánovaní a o saleziánskej prítomnosti, láskavosti a asistencii: „List z Ríma nie je len o konkrétnom človeku, ale aj o dynamikách mladých. Byť tam s nimi, v ich svete, chápať o čom sa bavia, aké seriály pozerajú. Chápať ako žijú, ich kontext. Samozrejme, že máme svoj vek, odstup od ich sveta a to mladí ani nechcú, aby sme sa hrali na mladého, keď ním nie sme. Stačí keď počúvam 50 – 100 mladých a už vidím, aký je ich slovník, čím žijú. Tak isto vo virtuálnej realite, vidím že tento je v kríze a v reálnom živote sa mu viem priblížiť.“

Slávnostná svätá omša bola predelom do dvoch pracovných blokoch v skupinách. Každá skupina mala facilitátorku a tému súvisiacu s tromi prioritami dokumentu 24. Generálnej kapituly. „Oslovilo ma na práci v skupinkách, že sme sa vzájomne počúvali a hľadali, ako byť skutočne blízko pri mladých. Zapojila som sa do dvoch skupín. V prvej sme sa venovali téme sprevádzania mladých, v druhej sme diskutovali o našom sne stáť pri mladých, ktorí v dnešnej dobe ‚plačú‘. Bolo pre mňa vzácne vnímať, že sa nebojíme odvážne vychádzať na periférie dnešnej doby a dotýkať sa rán a bolestí mladých. Povzbudila ma aj naša viera v Božiu lásku, ktorá sa skláňa ku každému človeku a znovu mu vracia jeho krásu a dôstojnosť,“ opísala prácu v skupinách sestra Monika Foltýnová.

Počas stretnutia sestry dostali prvé blahoželanie. Deti z Detského speváckeho zboru v Dolnom Kubíne im pripravili krátke gratulačné video.

Saleziánky tiež nahrali video, pozdrav generálnej predstavenej ku dňu vďačnosti a vypočuli si novinky z provincie. Priestor na rozprávanie mali aj sestry, ktoré pomáhali na hraniciach a pri utečencoch z Ukrajiny. „Bolo príjemné opäť sa osobne stretnúť a osobne sa porozprávať, a pre mňa najmä počúvať sestry, ktoré mali priamu skúsenosť pomoci Ukrajincom a to rôznymi formami. Som na ne hrdá a ďakujem za každú,“ zhodnotila stretnutie sestra Erika Páterková.

Zdroj: salezianky.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.