Saleziánky sú bohatšie o dve nové sestry

(Šamorín, 11. augusta 2014) – Monika Foltýnová a Daniela Oremová zložili 2. augusta v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne prvé rehoľné sľuby v Inštitúte dcér Márie Pomocnice (FMA). Samotnému skladaniu sľubov počas svätej omše predchádzalo prijatie rehoľného rúcha. Ako počas homílie spomenul provinciál saleziánov don Jozef Ižold, dnes sa jeho nosenie nestretáva s úctou, ale často práve naopak. Avšak je to Pán, ktorý povoláva a on dáva aj odvahu.

Sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok prijala v mene Cirkvi provinciálna predstavená FMA sr. Jana Kurkinová. Po ich zložení prijala Moniku a Danielu do Inštitútu ako nové sestry saleziánky. Odovzdala im aj Stanovy Inštitútu FMA a rehoľný kríž. Slávnostnú liturgiu doprevádzali mládežnícke zbory z Banskej Bystrice a Bratislavy-Miletičovej.

Prvé rehoľné sľuby sa skladajú po predchádzajúcej formácii vo formačných fázach aspirantátu, postulátu a noviciátu, ktoré trvá spravidla štyri roky. Skladajú sa na obdobie jedného roka, po ktorom sa obnovujú. Krátke životopisy nových sestier nájdete na www.salezianky.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.