Saleziánky začali štvrtú provinciálnu kapitulu vzývaním Ducha Svätého

(Smižany, 23. októbra 2019) – Provinciálna kapitula saleziánok s témou “Životodarné komunity v srdci súčasnosti” je v poradí štvrtým stretnutím všetkých právoplatných členiek a zvolených delegátok Slovenskej provincie svätého Jána Bosca. Kapitulné obdobie začali slávnostnou svätou omšou a vzývaním Ducha Svätého.

Téma kapituly má evanjeliový podtext “Urobte všetko, čo vám povie” (Jn 2, 5), z ktorého vychádza aj kapitulný dokument. Ten obsahuje tri podnetné otázky, ktoré sa týkajú „najurgentnejších výziev komunít sestier, sprevádzania mladých a synodálneho štýlu vedenia v komunitách“. Príprava na kapitulu začala stretnutím štvorčlenného tímu už vo februári, zbieraním materiálov, ako odpovedí na tieto otázky od všetkých sestier, zvlášť podnetov z komunitných uvažovaní.

Kapituly sa zúčastňuje celá provinciálna rada, regulátorka kapituly sr. Jana Kurkinová, predstavené a delegátky komunít a sestry zvolené za provinciu. Spoločenstvo 35 sestier dopĺňajú štyria hostia, medzi nimi aj externý facilitátor Ján Mihálik, zástupkyňa sestier s dočasnými sľubmi a tiež slovenská misionárka, saleziánka Anna Mališová pôsobiaca v Kamerune.

Počas týždňového zhromaždenia sa budú sestry zaoberať schvaľovaním kapitulného dokumentu a vnútorných smerníc provincie. Otvoria tri oblasti v provincii, ktoré je potrebné skonzultovať. V nedeľu 27. októbra vyvrcholí kapitulné zhromaždenie príchodom pozvaných hostí, členov zložiek saleziánskej rodiny.

Provinciálna kapitula, je zároveň aj prípravou na 24. Generálnu  kapitulu, ktorá bude v roku 2020 v Taliansku v Ríme a zúčastnia sa jej delegátky z celého sveta, medzi nimi aj slovenská provinciálka saleziánok, Monika Skalová a jedna zvolená delegátka spomedzi kapitulných sestier slovenskej provincie.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.