Saleziánky zo Slovenska už čoskoro začnú svoju prítomnosť v Azerbajdžane

(Modra, 1. mája 2015) – 25. apríla na celoslovenskom stretnutí sestier saleziánok v Modre provinciálka sr. Jana Kurkinová oznámila, že generálna predstavená Inštitútu FMA so súhlasom svojej rady 13. apríla 2015 schválila začiatok novej prítomnosti FMA v Baku v Azerbajdžane.

V mieste misijného určenia sú priaznivé podmienky pre činnosť. Cítia tu potrebu evanjelizačnej a výchovnej prítomnosti FMA, predovšetkým pre dievčatá a ženy vo farnosti v Baku, kde sú prítomní saleziáni od roku 2000. Práca na možnej prítomnosti sestier v Baku sa začala na žiadosť ordinára katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane, dona Vladimíra Feketeho SDB.

Nateraz saleziánky rozmýšľajú nad otvorením prítomnosti s dvoma sestrami od 15. 10. 2015 (sviatok sv. Terézie z Avily, patrónky Inštitútu FMA). Sestry budú patriť pod slovenskú provinciu FMA.

2015 05 01 FMA Azerbajdzan 1

Provinciálka Jana Kurkinová a vikárka Monika Skalová na návšteve Azerbajdžanu

Zdroj: salezianky.sk, mt

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.