Saleziánom odhalili pamätnú tabuľu v Pezinku

(Pezinok, 2. júla 2021) – V Pezinku – Cajle bola 30. mája odhalená pamätná tabuľa miestnym rodákom, kňazom saleziánom donovi Alfonzovi Šilhárovi (1930 – 1999) a nedávno zosnulému donovi Štefanovi Šilhárovi (1932 – 2021).

Slávnosť sa začala sv. omšou v záhrade Kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorú celebrovali miestny farár Andrej Šottník a saleziáni don Ľudovít Baňovič a don Pavol Seman. V homílii sa prihovoril don Seman, ktorý sa v posledných rokoch staral o dona Šilhára. Po sv. omši odhalili pamätnú tabuľu a rodina dona Šilhára k nej zavesila vence.

Príhovory predniesli Peter Sandtner a Michal Radošinský, synovec saleziána dona Titusa Zemana, ktorý sa v roku 1951 ukrýval v rodine dona Šilhára v Pezinku – Cajle, čo pripomína vedľajšia pamätná tabuľa. Následne pamätnú tabuľu požehnal don Baňovič, rodák z Pezinka.

Na záver boli do kostola prenesené relikvie blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktoré uložili pod jeho reliéf. Slávnosť ukončila modlitba k Titusovi Zemanovi a požehnanie jeho reliéfu.

Bratranci Alfonz a Štefan Šilhárovci boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov a internovaní. Po prepustení z internácie a z PTP utiekli cez rieku Moravu do zahraničia, aby sa mohli stať kňazmi. Vysvätení boli v roku 1959, ale primície v rodisku mohli sláviť až v roku 1968. Alfonz bol misionárom a pedagógom v Austrálii, Štefan bol pedagógom, prekladateľom a sprievodcom pútnikov v Ríme. Venovali sa slovenským emigrantom a na Slovensko posielali náboženskú literatúru.

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.