Saleziánom v Azerbajdžane odporučili preskúmať možnosť vytvorenia ďalšej komunity

(Baku, 20. októbra 2023) – Od 7. do 11. októbra bol generálny radca pre misie don Alfred Maravilla v Baku v Azerbajdžane na misijnej animačnej návšteve u svojich spolubratov, ktorí pôsobia v tejto krajine.

Saleziáni zo Slovenska prišli do Azerbajdžanu ohlásiť evanjelium v roku 2000. Dnes je tu apoštolská prefektúra, ktorú Svätá stolica zverila saleziánskej kongregácii. Pokrýva celú krajinu. Saleziáni, Dcéry Márie Pomocnice kresťanov, Misionárky lásky Matky Terezy z Kalkaty a miestny diecézny kňaz pomáhajú prefektovi apoštolátu Mons. Vladimírovi Feketemu zabezpečiť, aby sa katolícka viera v Azerbajdžane zakorenila. Hoci spočiatku bola pastoračná služba zameraná najmä na cudzincov, za posledných 23 rokov prijalo Krista a stalo sa členmi Cirkvi aj niekoľko miestnych obyvateľov.

Počas svojej návštevy sa don Maravilla stretol individuálne so siedmimi saleziánmi pôsobiacimi v Azerbajdžane, a potom s celou komunitou. Vyjadril veľké uznanie za prácu, ktorú saleziáni vykonali pri kladení základov miestnej Cirkvi, vrátane úsilia o preklad liturgických textov do azerbajdžanského jazyka. Zopakoval im, že cestou napredovania pre saleziánsku prítomnosť bude posilnenie saleziánskej komunity saleziánskymi misionármi z iných krajín, čo by im umožnilo preskúmať možnosť vytvorenia ďalšej komunity.

Počas zdvorilostnej návštevy biskupa, Mons. Fekete upozornil dona Maravillu, že situácia sa od začiatku úplne zmenila. Keď saleziáni pred dvadsiatimi tromi rokmi prvýkrát prišli do Azerbajdžanu, boli prijatí s podozrievaním. Dnes je však vláda veľmi tolerantná, čo im umožňuje vykonávať evanjelizačné dielo. Počas bratského dialógu generálny radca pre misie odporučil apoštolskému prefektovi, aby preskúmal možnosti zriadenia ďalších misijných prítomností v iných mestách.

Hoci v Azerbajdžane žije len asi 300 katolíkov, v posledných rokoch ho navštívili dvaja pápeži. V roku 2002 to bol svätý Ján Pavol II. v čase, keď bola cirkevná prítomnosť ešte missiou sui iuris zverená saleziánom; 2. októbra 2016 potom navštívil Baku aj pápež František. Pri tejto príležitosti Svätý Otec počas medzináboženského stretnutia povedal predstaviteľom ostatných náboženských spoločenstiev v krajine, že majú spoločnú zodpovednosť pomáhať ľuďom rásť vo viere, ale aj v tolerancii voči viere iných.

„Všetko, čo tu v Azerbajdžane robíme, je predovšetkým ohlasovanie, najmä prostredníctvom svedectva života a skutkov lásky. Preto musíme byť dôveryhodnými, odvážnymi a príťažlivými svedkami Ježiša Krista,“ povedal s dojatím a povzbudením don Maravilla saleziánom počas eucharistickej slávnosti s komunitou a ukončil tak svoju návštevu.

Zdroj: infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.