Saleziánovi Antonovi Hlinkovi odhalili v rodnej obci pamätnú tabuľu

(Valaská Belá, 29. júna 2021) – V nedeľu 27. júna bola vo Valaskej Belej odhalená pamätná tabuľa saleziánovi kňazovi donovi Antonovi Hlinkovi, ktorého 10. výročie odchodu do večnosti si pripomíname v tomto roku.

Hlavným celebrantom nedeľnej bohoslužby bol salezián don Jozef Kutarňa, ktorý predniesol aj homíliu. Zúčastneným poslali svoje pozdravy nitriansky biskup Mons. Viliam Judák ako aj provinciál saleziánov don Peter Timko, ktorí sa na slávnosti kvôli skôr naplánovanému programu nemohli zúčastniť.

„Jeho mnohoraká činnosť a aktivita smerom k Cirkvi na Slovensku, kde sa po zmene politického systému vrátil, bola plná dôvery v Božiu moc a silu. Za tento znak vernosti, obetavosti a neúnavnej služby, ktorý prejavoval – vďaka Pánovej milosti – chceme aj pri tejto príležitosti ďakovať a vyprosovať mu večnosť v blízkosti Božej. Nech jeho meno nie je len zaznačené na tabuli farského chrámu v jeho rodnej obci, ale kiež jeho odkaz žije v pokračovaní zveľaďovania jeho diela!“ napísal nitriansky biskup.  

Po svätej omši odzneli príhovory historika M. Lacka o živote a diele dona Hlinku, ako aj osobná spomienka diplomata a niekdajšieho veľvyslanca pri Svätej stolici Mariána Servátku.

Zdroj: www.udk.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.