Saleziánska knižnica je otvorená pre všetkých, katalóg má online

(Žilina, 7. mája 2021) – Dlhoročnou súčasťou saleziánskeho diela v Žiline je knižnica. Ponuka dobrých kníh bola od začiatku jednou z dôležitých čŕt pedagogiky dona Bosca. Bohatý katalóg kníh, zbieraných do saleziánskej knižnice počas 30 rokov, je prístupný online pre všetkých.

Don Bosco v usmerneniach z prvých rokov saleziánskej rehole vyzýval, aby každý saleziánsky dom a výchovné dielo bolo pravidelne zásobované kvalitnými knihami. Saleziánska knižnica v Žiline je otvorená a k dispozícii nielen pre študujúcich mladých rehoľníkov či pre miestnych farníkov, ale i pre širokú verejnosť. „Zaujímavosťou je, že knižné tituly sa do tejto knižnice dostávajú už 30 rokov z darov alebo z pozostalosti zosnulých saleziánov. Takto sa za tie roky nazbierala široká paleta kníh z domácej i zahraničnej literatúry,“ uvádza Michal Žák, mladý salezián študujúci v Žiline.

Knižnica ponúka tituly predovšetkým z oblasti filozofie, teológie, pedagogiky, psychológie či sociálnej práce, ale aj publikácie na saleziánske témy. Knihy tam môžu nájsť aj – ako hovorí vo videu don Peter Mlynarčík – „deti, mladí, rodiny alebo aj starší ľudia“. A dopĺňa, že knihy sa dajú podľa online katalógu objednať cez email, telefón alebo aj osobne.

„Preto pozývame špeciálne záujemcov zo všetkých zložiek saleziánskej rodiny na Slovensku, aby siahli po možnosti prihlásiť sa do tejto knižnice. Od školského roka 2020/2021 má knižnica aj aktualizované stránky na sociálnych sieťach facebook aj instagram,“ dopĺňa Michal Žák, ktorý je aj členom knižničného tímu.

Ponuku saleziánskej knižnice si možno prezerať v online katalógu na adrese http://salezianskakniznica.dawinci.sk

rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.