Saleziánska odborná škola v Žiline opäť chystá Deň exallievov

(Žilina, 24. apríla 2019) – SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline srdečne pozýva všetkých svojich absolventov spoločne osláviť Deň exallievov. Bývalých študentov čaká bohatý program pre celé rodiny.

„Blíži sa 1. máj, sviatok nášho patróna – svätého Jozefa Robotníka. Tento deň patrí všetkým vám, našim bývalým žiakom, s ktorými chceme stráviť spoločné chvíle. Budeme veľmi radi, ak prijmete naše pozvanie a opäť nájdete ku nám cestu. Tešíme sa na čas stretnutí, zábavy a zdieľaní,“ pozýva všetkých Igor Pecha SDB, riaditeľ školy.   

Bývalí študenti sa budú môcť opäť stretnúť po jednotlivých ročníkoch a pozrieť si priestory školy. Čaká ich spoločná svätá omša, obed, prehliadka dielní, stretnutie farmárov či predstavenie biznis platformy exallievov. Na záver je pripravené fotenie rodín.       

Viac informácií získate na stránke sos.sdb.sk alebo na telefónnom čísle 041/723 41 02.Stretnutie sa uskutoční v areáli školy, Saleziánska 18, 010 01 Žilina.

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.