Saleziánska odborná škola v Žiline skúmala možnosti spolupráce s Tanzániou

(Žilina/Tanzánia, 18. septembra 2019) – Dvojica dobrovoľníkov zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa prostredníctvom misijnej organizácie SAVIO zúčastnila stáže v saleziánskych technických školách v africkej Tanzánii. Saleziánsky odchovanec Juraj Bartoš a salezián Ján Fábian tu počas letných prázdnin nadväzovali kontakty a skúmali možnosti budúcej spolupráce.

Za tri týždne navštívili odborné školy v Dodome, Dar es Salaame a v Iringe. Zaujímala ich vybavenosť dielní, obsah učebných osnov, zručnosti učňov i majstrov. Keďže v tomto období v krajine naplno prebiehalo vyučovanie, mali možnosť navštíviť vyučovacie hodiny, komunikovať s majstrami i s vedením jednotlivých škôl. Porovnávali tematické plány a hodnotili rizikové faktory krajiny. Zamerali sa najmä na autoopravárske, murárske a stolárske odbory a tiež informatickú spôsobilosť žiakov jednotlivých škôl.

Popri spoznávaní miestnej kultúry a učení základov svahilčiny sa Slováci aktívne zapojili aj do voľnočasových aktivít africkej mládeže. Podelili sa so svojimi skúsenosťami s domácimi učiteľmi a prihovorili sa aj žiakom, ktorým odovzdali pozdravy a predstavili našu krajinu.

Zdroj: www.sos.sdb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.