Saleziánska rodina ďakuje za 50 rokov prítomnosti VDB v Španielsku

(Madrid, Španielsko, 13. decembra 2012) – Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB), ženský sekulárny inštitút, ktorý je súčasťou saleziánskej rodiny, začal svoju činnosť v Španielsku pred 50 rokmi. Toto okrúhle výročie oslávili 6. decembra, deň po liturgickom slávení blahoslaveného Filipa Rinaldiho, ktorý založil VDB v roku 1917.

2012_12_13_ans_vyrocievdb1.jpg

Oslava sa odohrávala v kostole sv. Františka Saleského, ktorého základný kameň položil don Rinaldi spolu so španielskym kráľom Alfonzom XIII. v roku 1926. Don Rinaldi sa stal tretím nástupcom dona Bosca v roku 1922 a v pozícii hlavného predstaveného zotrval do roku 1931. 

Iniciatíva dona Rinaldiho založiť inštitút VDB pramenila z potreby rozšírenia evanjelia aj za hranicami Cirkvi prostredníctvom svedectva zasvätených vo svete. Vďaka neskoršiemu hlavnému predstavenému, donovi Ziggotimu, začal inštitút svoju cestu aj v Španielsku.

2012_12_13_ans_vyrocievdb2.jpg

Eucharistii predsedal provinciál saleziánov v Madride, don Luis Onrubia, koncelebroval provinciál Sevilly, don Francisco Ruiz, národný delegát pre VDB, don Joan Lluis a mnoho saleziánov kňazov. Zúčastnila sa aj hlavná predstavená VDB zo Slovenska a predstavitelia ostatných skupín saleziánskej rodiny v Madride.

V homílii don Luis Onrubia citoval Svätého otca Benedikta XVI., ktorý povedal, že zasvätení ľudia sú dnes potrebnejší než pred 50 rokmi, pretože Európa potrebuje ľudí žijúcich radikálne evanjelium, ktorí sa prezentujú svetu s jednoduchosťou a diskrétnosťou. Potom pozval VDB byť súčasťou viniča, ktorým je Kristus, aby vyrástli v bohaté ovocie lásky a nádeje vo svete, ktorý je v kríze. 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.